leren in de praktijk

Studentenpoli

Aanleiding/Doel

Doel van het project Studentenpoli is het opzetten, organiseren en evalueren van een proefstudentenpoli interne geneeskunde voor zowel bachelor- als masterstudenten. In een team, bestaande uit een eerstejaars- een derdejaars- en een vijfdejaarsstudent wordt zelfstandig een patiënt in consult gezien op de polikliek interne geneeskunde van het VUmc.

Verwachte resultaten

De verwachting is dat de diagnostische en therapeutische competenties van geneeskundestudenten zich sneller en beter ontwikkelen als zij vanaf het begin van de opleiding in de echte klinische setting worden geplaatst, met een eigen verantwoordelijkheid ‘op maat’. Dit is om drie redenen interessant: het kan de kwaliteit en efficiëntie van het geneeskundeonderwijs en van de gezondheidszorg verbeteren, het kan de wetenschappelijke inzichten op het gebied van de (medische) onderwijskunde vergroten en meer inzicht geven in de (klinische) cognitieve psychologie.

Resultaten

Zie o.a. https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/studentenpoli-voorgedragen-voor-hogeronderwijspremie.htm

Tags

Prof. dr. Michiel van Agtmael, agtmael@vumc.nl, Unit: Amsterdam University College, 2016, SKO

Studentenpoli Meer lezen »

Scroll naar boven