academische kern

Analyse van leerlijnen en leerdoelen over Wetenschappelijk Redeneren bij de opleiding Psychologie

Aanleiding/Doel

Hoe kom je als student te weten wat je gaat leren in een cursus? Hoe weet je als docent wat studenten aan voorkennis hebben? En hoe weet je als onderwijscoördinator wat er in de opleiding gebeurt, of wat er verbeterd kan worden? Dit project richt zich op het zichtbaar maken van leerlijnen en leerdoelen over Wetenschappelijk Redeneren bij de opleiding psychologie. Ook worden deze leerlijnen geanalyseerd, en mogelijke probleempunten worden aangepakt.  

Methode

In dit project wordt (1) zichtbaar gemaakt (in een online tool) hoe de leerlijn Wetenschappelijk Redeneren in de opleiding Psychologie vertegenwoordigd is, (2) met behulp van deze tool wordt een analyse gemaakt van mogelijke knelpunten, en (3) een plan van aanpak opgesteld voor mogelijke verbeteringen in de opleiding naar aanleiding van de analyse uit (2).

Resultaten

Doelen van dit project zijn dat: 

  • Docenten begrijpen welke onderwerpen in de opleiding de vaardigheden van Wetenschappelijk Redeneren aan bod komen. En op welk niveau en waar in de opleiding; 
  • De basis gelegd wordt voor een analyse van knelpunten; 
  • Een plan van aanpak op kan worden gesteld naar aanleiding van de analyse. 

Deze analyse is nodig voor inzicht in waar het misgaat in de opleiding. Bijvoorbeeld: studenten hebben aan het eind van het eerste jaar moeite met het integreren van teksten en het uitvoeren van een analyse. Hoe komt dat? Waar hadden ze dat moeten leren en op welk niveau? 

Tags

Lourens Waldorp, waldorp@uva.nl, Unit: Anders, 2023, SKO

Analyse van leerlijnen en leerdoelen over Wetenschappelijk Redeneren bij de opleiding Psychologie Meer lezen »

Inbedden van uniforme onderzoeksstages in het bachelor curriculum van Biomedische Wetenschappen

Aanleiding/Doel

Bij het ontwerpen van een nieuw curriculum voor de bachelor Biomedische Wetenschappen gaf het faculteitsbestuur opdracht om de onderzoekstage te verkorten van 4 maanden voltijd (24 EC) naar 3 maanden voltijd (18 EC).

Resultaat

Er is gekozen om 24 EC aan effectieve onderzoekstage te behouden door de eigenlijke full-time stage (Bachelor Thesis – part 2) vooraf te laten gaan door een ‘stage-voorbereidend vak’ (Bachelor Thesis – part 1), met een gemeenschappelijke component, behorend bij de academische kern (onderzoeksvaardigheden en Scientific Writing in English) maar inhoudelijk toegespitst op het individuele stageproject van iedere student.
Naast het behouden van een relatief lange onderzoeksperiode is met dit project ook bereikt dat het grote aantal stages logistiek beter is te behappen. Er is veel concurrentie onder studenten door een beperkte beschikbaarheid van stageprojecten in semester 2. Door de bachelor thesis vakken tweemaal per jaar aan te bieden wordt beoogd de druk weg te nemen van de onderzoeksgroepen welke de stageprojecten aanbieden en de doorstroom van studenten met een studie-achterstand of een tweede studie (vaak Geneeskunde) te verbeteren.

Tags

dr. M.P. Bergman, mathijs.bergman@vu.nl, Unit: Amsterdam University College, 2017, SKO

Inbedden van uniforme onderzoeksstages in het bachelor curriculum van Biomedische Wetenschappen Meer lezen »

Ontwikkeling en inbedding van een onderwijslijn rond academisch burgerschap

Doel/probleemstelling

Het doel van dit project was om een concept te ontwikkelen voor het onderwijs in academisch burgerschap en de inbedding daarvan in het onderwijs.

Resultaten

Duco Bannink definieerde academisch burgerschap als het geheel van wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele oriëntatie van de student.

Duco heeft een integrale herprogrammering (curriculumverbetering) van de vijf bachelor-curricula aan FSW ontworpen, waarbij ook de studenten van de faculteit een belangrijke rol namen. De vakken van de academische kern en een deels disciplinaire, deels interdisciplinaire werkgroepenlijn zijn opgezet rond drie maatschappelijke thema’s: diversiteit, globalisering, netwerksamenleving.

De curriculumverbetering was tevens gericht op het versterken van de efficiëntie en het rendement van de opleidingen, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opleidingen.

Het nieuwe programma is van start gegaan in het collegejaar 2017-2018. De effectiviteit van het nieuwe programma zal worden geëvalueerd.

Tags

dr. Duco Bannink, d.b.d.bannink@vu.nl, Unit: Amsterdam University College, 2016, LOL

Ontwikkeling en inbedding van een onderwijslijn rond academisch burgerschap Meer lezen »

Scroll naar boven