Mixed Classroom

Kaartsysteem

Elke naam van een student in de groep wordt op een kaart geschreven. De docent gebruikt de kaartjes om willekeurig iemand te selecteren die een vraag moet beantwoorden. Deze vragen kunnen zowel door de docent als door andere studenten worden gesteld. Alle studenten kunnen opgeroepen worden, wat betekent dat ze alert moeten blijven en naar elkaars uitleg moeten luisteren. De focus wordt weggehaald van het geven van één goed antwoord. In plaats daarvan bouwen de studenten voort op elkaars antwoorden.

Het is belangrijk te benadrukken dat de studenten wordt gevraagd alleen te delen waar zij zich goed bij voelen.

Je kan de Mentimeterfunctie Wheel of Fortune ook gebruiken om studenten willekeurig aan te wijzen.

Mixed Classroom fase?

Fase 1: Sensitiveren

Mixed Classroom strategiën?

Verminder anonimiteit

Voor welke totale groepsgrootte?

Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Anders

Kaartsysteem Meer lezen »

Wereldcafé-oefening

Studenten krijgen een vraag, probleem of stelling, en worden in subgroepen verdeeld om erover te discussiëren waarbij ze hun punten of berekeningen op een flip-over blad schrijven/krabbelen. Eén student blijft dan aan de tafel als ambassadeur. Andere studenten verspreiden zich over de andere tafels en nemen de inzichten mee die ze aan hun eigen tafel hadden. Na enkele rondes kunnen de uitkomsten van de gesprekken of berekeningen per tafel worden samengevat en met de hele groep worden besproken. De studenten kan dan worden gevraagd om actief elkaars perspectieven te combineren om tot creatieve oplossingen te komen.

Mixed Classroom fase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategiën?

Perspectieven combineren

Voor welke totale groepsgrootte?

Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen

Wereldcafé-oefening Meer lezen »

Tagteamdiscussie

Bij deze discussie-oefening worden de studenten willekeurig verdeeld in een binnencirkel en een buitencirkel. Studenten die in de binnenste cirkel zitten, maken deel uit van een discussie. De rest luistert aandachtig, want ze kunnen door de docent “getagd” worden om van stoel te wisselen met een student uit de binnenste cirkel, en zo een bijdrage te leveren aan de discussie. De docent wijst een student vooral aan wanneer de discussie baat heeft bij nieuwe input/nieuwe perspectieven. Dit wetende zullen de studenten actief proberen nieuwe/unieke perspectieven op het onderwerp van de discussie te bedenken. Tegen het einde van de discussie hebben alle studenten deelgenomen.

Mixed Classroom phase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategies?

Verminder anonimiteit
Tussenruimten voor interactie creëren
Perspectieven combineren
Wisselen tussen perspectieven

For which total group size?

Tot vijftig
Tot vijfentwintig

How to execute: Individual or in groups?

Groepsgewijs (5-12 pers)

Best practice of a particular Faculty?

Geen

Tagteamdiscussie Meer lezen »

Indexkaartpas

Studenten krijgen een indexkaart. Ze schrijven een vraag op over de stof voor de hele groep. Vervolgens geven ze hun kaart door aan een andere student, die hem weer doorgeeft aan een andere student. De studenten maken dan groepjes van drie of vier, en kiezen één vraag op de indexkaarten die ze als groep hebben (het mag geen vraag van een van de groepsleden zijn) en proberen samen antwoorden te bedenken, waarbij ze aantekeningen maken tijdens het proces – welke stappen worden genomen, welke hoofdthema’s worden besproken, enz. (bijvoorbeeld op flip-overvellen)

Nadat de vraag is beantwoord, wordt deze gedeeld met de student wiens kaart werd besproken, inclusief de aantekeningen over hoe het antwoord door de groep werd geconstrueerd.

Mixed Classroom fase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategiën?

Perspectieven combineren

Voor welke totale groepsgrootte?

Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen

Indexkaartpas Meer lezen »

Legpuzzel (Jig saw) vanuit verschillend balanghebbend perspectief

Studenten worden verdeeld in subgroepen. Elke groep krijgt hetzelfde probleem/dezelfde casus/hetzelfde vraagstuk, maar elke groep krijgt een ander perspectief toegewezen. Een voorbeeld is een rechtszaak die de studenten analyseren vanuit het standpunt van de beklaagde, een advocaat, een aanklager en een rechter.

Nadat elke groep enige tijd heeft besteed aan het uitwerken van het probleem/de zaak/de vraag, presenteert hij de bevindingen aan de rest van de groep, die die dan kan bevragen/betwisten/bediscussiëren vanuit de eigen toegewezen perspectieven. Tijdens deze discussie komt de grote lijn van de zaak naar voren en kan deze verder worden geanalyseerd.

Mixed Classroom fase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategiën?

Verken waarden en veronderstellingen
Perspectieven combineren
Reflecteren op leerproces

Voor welke totale groepsgrootte?

Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen

Legpuzzel (Jig saw) vanuit verschillend balanghebbend perspectief Meer lezen »

Kettingnotities

Studenten worden verdeeld in subgroepen. Eén student geeft een beknopt antwoord op een complexe vraag op een stuk papier en geeft het papier door aan een andere student om zijn antwoord aan te vullen. De studenten bouwen dan voort op elkaars antwoorden, en proberen actief ontbrekende stukjes informatie aan te vullen, door zo mogelijk nieuwe en frisse perspectieven toe te voegen. Deze oefening kan ook worden gedaan in een gezamenlijk Google-document.

Mixed Classroom fase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategiën?

Verken waarden en veronderstellingen
Onderzoeken van eigen referentiekader
Perspectieven combineren
Reflecteren op leerproces

Voor welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen

Kettingnotities Meer lezen »

Door studenten geleide sessies

Studenten leiden (een deel van) de tutorials en bereiden hun eigen inbreng en vragen voor. Zo brengen ze hun eigen perspectief op het materiaal in het vak. Om dit te stimuleren kan de docent hen expliciet vragen een bron (artikel of video) aan de sessie toe te voegen die volgens hen ontbreekt in het vak.

Mixed Classroom fase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategiën?

Verminder anonimiteit
Perspectieven combineren

Voor welke totale groepsgrootte?

Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Individueel

Best practice van een specifieke faculteit?

Fac. der Religie en Theologie

Door studenten geleide sessies Meer lezen »

Denk hardop

De studenten krijgen elk een ander probleem, en lezen het voor aan de andere student terwijl ze om de paar zinnen pauzeren om “hardop te denken”. Ook tijdens het interpreteren of oplossen van het probleem doen ze dit. Dit geeft hun mede-student inzicht in hun individuele denkproces. De studenten wisselen dan van plaats.

Wanneer beide studenten het probleem op deze manier nauwkeurig hebben gelezen, geïnterpreteerd of hebben opgelost (of zijn vastgelopen), reflecteren ze op beide benaderingen. Wat was nuttig? Wat zou je niet gedacht hebben te doen? Wat zou je anders hebben gedaan? Samen bepalen de studenten de beste aanpak.

Mixed Classroom fase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategiën?

Verken waarden en veronderstellingen
Stel basisregels op voor interactie
Perspectieven combineren
Reflecteren op leerproces

Voor welke totale groepsgrootte?

Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen

Denk hardop Meer lezen »

Groot papier

Dit is een stille oefening; er mag niet gepraat worden. De studenten krijgen een flip-overvel per duo en het probleem/de vraag/de casus waaraan ze moeten werken. Ze lezen het materiaal in stilte, en gaan over tot interactie met het materiaal door er vragen/opmerkingen over op te schrijven op het grote papier. Ze kunnen op elkaar reageren, elkaar vragen stellen, diagrammen tekenen enz. maar het moet allemaal op papier en in stilte gebeuren.

Een variatie om er een groepsoefening van te maken: na een bepaalde tijd lopen de studenten door het lokaal, en bekijken de grote papieren van andere duo’s. Ze voegen hun eigen vragen/opmerkingen toe, nog steeds in stilte. Wanneer ze terugkeren naar hun eigen “grote papier”, integreren ze de opmerkingen/opmerkingen/vragen die andere studenten hebben opgeschreven in hun eigen antwoord.

Mixed Classroom fase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategiën?

Perspectieven combineren
Wisselen tussen perspectieven
Reflecteren op leerproces

Voor welke totale groepsgrootte?

Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen

Groot papier Meer lezen »

One-minute paper (Papiertje van één minuut)

Het papiertje van één minuut is een oefening die gebruikt kan worden om studenten te vragen na te denken over hun leerproces. Na een groepsoefening of discussie (of na een interactieve leeractiviteit uit fase 2) krijgen studenten één minuut de tijd om op te schrijven welke inzichten ze meenemen uit de discussie of de groepsoefening.

Door studenten actief te laten nadenken over het leren dat plaatsvond tijdens de interactie met andere perspectieven, worden ze gestimuleerd om erover na te denken in relatie tot hun eigen perspectief.

Mixed Classroom fase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategiën?

Reflecteren op leerproces

Voor welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Individueel

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen

One-minute paper (Papiertje van één minuut) Meer lezen »

Scroll naar boven