Naam auteur: Charlotte Meijer

Criteriumgericht interview

Een criteriumgericht interview is een opdrachtvorm en vorm van beoordeling waarbij je als docent specifieke vaardigheden of kennis bij de student evalueert, door middel van gestructureerde vragen en op basis van bepaalde criteria. Dit in tegenstelling tot een traditioneel interview waarbij je juist op basis van algemene indrukken een beoordeling geeft.

Het criteriumgericht interview kan een effectieve toetsvorm zijn, omdat het je helpt om de prestaties van je studenten nauwkeurig te meten, en dit hen weer helpt om zich te ontwikkelen. Ook kan het een goede voorbereiding zijn voor toekomstige professionele situaties waar ook vaak een gesprek met criteria gevoerd wordt.

Als toetsvorm kun je een criteriumgericht interview bijvoorbeeld inzetten door de volgende stappen te doorlopen:

 1. Definieer specifieke leerdoelen – welke leerdoelen wil je bereiken met het interview? Leg ze van tevoren vast. Bijvoorbeeld het vermogen om een probleem op te lossen, communicatievaardigheden of specifieke kennis.
 2. Stel criteria op – op basis van de leerdoelen stel je criteria op waarmee je de student beoordeelt. Bijvoorbeeld het vermogen om relevante informatie te verzamelen, een oplossing te presenteren of de juiste vragen te stellen.
 3. Bereid de interviewvragen voor – op basis van de opgestelde criteria, stel je vragen op die jou als docent, en de student zelf, inzicht geven in hoeverre ze aan de criteria voldoen. 
 4. Voer het interview uit – tijdens het interview reageren de studenten op je vragen en beoordeel je ze op basis van de criteria. 
 5. Beoordeel en geef feedback – na afloop van het interview, beoordeel je de student op basis van de criteria en geef je feedback. 

Enkele voorbeelden:

 • Een student psychologie wordt geïnterviewd over zijn of haar kennis van de verschillende diagnostische criteria voor psychische stoornissen. De student wordt beoordeeld op het vermogen om de criteria te benoemen en te beschrijven en hoe deze gebruikt worden in de diagnostiek.
 • Een student informatica wordt geïnterviewd over zijn of haar vermogen om een softwareprobleem op te lossen. De student wordt beoordeeld op zijn of haar vermogen om het probleem te analyseren, de oorzaak te identificeren en een oplossing te presenteren.
 • Een student rechten wordt geïnterviewd over een juridisch geschil, de student wordt beoordeeld op zijn of haar vermogen om de feiten te analyseren, de wetgeving toe te passen en een juridische conclusie te trekken.

Tip: Je kunt ook een groep interviewen!

Meer weten?

Zie ook: Mondelinge toets, Interview, FeedbackFruits Skill Review

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)

Criteriumgericht interview Meer lezen »

Journaling (dagboek) en supervisie

Journaling (dagboek of logboek) en supervisie zijn methoden die vaak gebruikt worden als toetsvorm voor studenten die bijvoorbeeld een stage lopen. Beide methoden kun je inzetten om studenten te helpen bij het reflecteren op hun ervaringen en het leren van hun werk in de praktijk.

Bij journaling houden studenten dagelijks of wekelijks een dagboek of logboek bij waarin ze hun ervaringen, gedachten en gevoelens beschrijven over hun leerproces of stage. Bij supervisie hebben de studenten regelmatig overleg met een supervisor over hun ervaringen tijdens de stage. Deze twee methoden zijn dus goed te combineren door de student periodiek het dagboek te laten inleveren en daar samen over te evalueren. Je kunt beide methoden inzetten om bijvoorbeeld de volgende zaken te evalueren:

 • Reflectie – hoe goed reflecteert de student op zijn of haar ervaringen tijdens de stage?
 • Probleemoplossing – hoe effectief lost de student problemen op die zich voordoen tijdens de stage?
 • Zelfstandigheid – is de student in staat om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar werk tijdens de stage?
 • Communicatievaardigheden – hoe effectief communiceert de student met de supervisor en andere personen op de stageplaats?
 • Professionaliteit – hoe professioneel gedraagt de student zich tijdens de stage?

Meer weten?

Zie ook: Zelfreflectie, Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel

Journaling (dagboek) en supervisie Meer lezen »

Reflectief interview

Bij een reflectief interview vraag je een of meerdere studenten om terug te kijken naar een ervaring of situatie, om te reflecteren op wat er is gebeurd en wat er geleerd is. Het is bedoeld om de studenten te helpen bij het verwerven van inzicht in hun eigen denken en handelen. Je vraagt de student bijvoorbeeld vooraf om terug te kijken naar een groepsproject, stage of kritisch incident, te reflecteren en hun leerdoelen te identificeren. Tijdens het interview vraag je de student om de ervaring te beschrijven, wat de student geleerd heeft en hoe zij in de toekomst anders zullen handelen. Na afloop beoordeel je de student op basis van hun vermogen om te reflecteren op de ervaring of situatie en hun vermogen om inzicht te verwerven in hun eigen denken en handelen.

Enkele voorbeelden:

 • Een student bedrijfskunde wordt geïnterviewd over een groepsproject dat hij of zij heeft uitgevoerd. De student wordt gevraagd om te reflecteren op hoe hij of zij heeft samengewerkt met de groep, leiderschap heeft getoond en deze ervaring kan toepassen in toekomstige situaties.
 • Een student journalistiek wordt geïnterviewd over een specifiek artikel dat hij of zij geschreven heeft. De student wordt gevraagd om te reflecteren op hoe hij of zij de informatie heeft verzameld, feiten heeft geverifieerd en de ervaring kan toepassen in toekomstige situaties.
 • Een student van de lerarenopleiding wordt geïnterviewd over een lessituatie. De student wordt gevraagd om te reflecteren op hoe hij of zij de les heeft voorbereid, hoe hij of zij de les heeft gegeven en de ervaring kan toepassen in toekomstige situaties.

Meer weten?

Zie ook: ZelfreflectieReflectief journaal.

Zie ook: FeedbackFruits Self Assessment of Skills.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)

Reflectief interview Meer lezen »

Eindproduct (productuitwerking en detaillering)

Een eindproduct is de uitwerking van bijvoorbeeld een zelfgemaakt productontwerp, de toepassing van een uitgewerkt onderzoek, of het verwerken van data of een ontwerp van buitenaf tot een product. Het gaat bij een eindproduct specifiek om de laatste uitwerkingsfase van een ontwerp of project. Denk aan een scriptie, onderzoeksrapport, presentatie, website, software-applicatie, kunstwerk of een prototype. Dit eindproduct kan dus voortkomen uit eerder gedaan werk van de student, maar de basis of data voor het eindproduct kunnen ook door een bedrijf of docent aangeleverd worden.

Een eindproductopdracht is een goede manier om het doorzettingsvermogen van de studenten te testen, evenals hun nauwkeurigheid van werken.

Meer weten?

Zie ook: Productontwerp, Casusopdracht.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)

Eindproduct (productuitwerking en detaillering) Meer lezen »

Stakeholderinterview

Een stakeholderinterview is een toetsvorm waarbij studenten een interview afnemen met een persoon die een belanghebbende is in verband met het onderwerp dat ze leren. Dit kan bijvoorbeeld een ondernemer, een beleidsmaker, een deskundige, een klant of een gebruiker zijn. De studenten bereiden een set van vragen voor en leiden vervolgens het interview om informatie te verzamelen over het onderwerp. Dit interview en de informatie daaruit kun je ze laten verwerken op verschillende manieren, zoals een schriftelijk verslag, artikel of een video.

Het stakeholderinterview kun je inzetten om kennis te toetsen en ook verschillende vaardigheden zoals:

 1. Voorbereiding – je toetst hoe goed de studenten zich hebben voorbereid op het interview door de vragen en het onderwerp te analyseren.
 2. Interviewvaardigheden – je toetst de studenten op hun vaardigheden in het stellen van vragen, het activeren van een gesprek en het luisteren naar de antwoorden.
 3. Analyse – je toetst de studenten op hun vermogen om de verzamelde informatie uit het interview te analyseren en te interpreteren.
 4. Communicatie – je toetst de studenten op hun vermogen om de informatie duidelijk en effectief te communiceren.
 5. Reflectie – je toetst de studenten op hun reflectievermogen over hun eigen prestaties en de aanbevelingen die ze doen voor verbetering.

Een stakeholderinterview is een goede manier om de studenten te laten werken met echte situaties en echte problemen. Dit helpt ze bij het ontwikkelen van hun professionele vaardigheden en het begrip van hun vakgebied.

Meer weten?

Zie ook: Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht, Bedrijfsbezoek.

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)

Stakeholderinterview Meer lezen »

Plan van aanpak

Een plan van aanpak of planningsopdracht is een toetsvorm waarbij je studenten een plan of strategie laat ontwikkelen voor een bepaald project of een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een marketingplan, een operationeel plan of een financieel plan zijn. Er zijn verschillende manieren waarop je een planningsopdracht kan inzetten als toets, zoals een case of scenario van een echt of fictief bedrijf of organisatie, waar de studenten een plan voor ontwikkelen. Zorg hierbij altijd voor een heldere connectie met de geleerde stof en geef de studenten feedback op hun plan zodat ze dit kunnen verbeteren voor de definitieve versie. Je kunt de studenten de plannen ook laten presenteren aan hun studiegenoten, of experts uit het veld.

Een plan van aanpak helpt de studenten om vaardigheden te ontwikkelen zoals strategisch denken, probleemoplossing, analyse, presentatievaardigheden en samenwerking.

Er zijn verschillende manieren om de kennis van de studenten te toetsen via een plan van aanpak, beoordeel de studenten bijvoorbeeld op:

 1. De inhoud van het plan. Bevat het plan de juiste informatie en passen de studenten de juiste inzichten en kennis toe?
 2. De structuur en opbouw van het plan. Heeft het plan een logische opbouw en formuleren de studenten hun ideeën duidelijk?
 3. De gebruikte methoden. Hebben de studenten de juiste methoden gebruikt om informatie te verzamelen, te analyseren en te presenteren?
 4. De praktische toepasbaarheid. Is het plan praktisch toepasbaar en houden de studenten rekening met de beperkingen en mogelijkheden in de realiteit?
 5. Creativiteit en innovatie. Denken de studenten out-of-the-box en bevat het plan unieke elementen?
 6. De kwaliteit van de presentatie. Presenteren de studenten hun plan op een heldere en overtuigende manier?
 7. De omgang met feedback. Hoe hebben de studenten hun plan verbeterd na de feedback?

Door deze verschillende aspecten te evalueren, kun je een goed beeld krijgen van de kennis en vaardigheden van de studenten en de manier waarop ze deze toepassen in de praktijk.

Meer weten?

Zie ook: Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)

Plan van aanpak Meer lezen »

Portfolio

Een portfolio is een verzameling van werkstukken, projecten en andere producten die door de studenten zijn gemaakt tijdens hun studie of tijdens een specifiek vak. Het is een tool die studenten kan helpen om hun leerproces te documenteren en hun ontwikkeling te laten zien.

Het opbouwen van een portfolio kun je als toetsvorm inzetten door de studenten (een aantal) documenten of projecten in te laten dienen als onderdeel van hun beoordeling. Hierbij kunnen ze laten zien wat ze hebben geleerd, hoe ze deze kennis en vaardigheden in de praktijk hebben toegepast en hierop reflecteren. Je kunt ze hierbij bijvoorbeeld beoordelen op het schrijven van wetenschappelijke rapporten, het geven van presentaties, het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van projecten en het reflecteren op het leerproces bij elk van deze producten. 

Een portfolio kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals:

 1. Reflectieve stukken – hierin beschrijft de student zijn of haar leerproces en hoe hij of zij de geleerde kennis heeft toegepast.
 2. Werkstukken – hierin worden producten getoond die door de student zijn gemaakt, zoals rapporten, essays of presentaties.
 3. Projecten – hierin worden grotere projecten getoond waarin de student zijn of haar kennis en vaardigheden heeft toegepast.
 4. Feedback van docenten – hierin wordt aangegeven hoe de student presteert en waar nog verbeterpunten liggen.

Meer weten?

Zie ook: Portfolio interview, Reflectief journaal.

VU Taxonomie?

Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel

Portfolio Meer lezen »

Practicum met verslaglegging

Een practicum is een vorm van praktijkleren waarbij leerlingen de geleerde theorie in de praktijk toepassen. Studenten kunnen experimenten uitvoeren, materialen synthetiseren, metingen doen, ingrepen uitvoeren, conclusies trekken enz.

Via een verslag leggen de studenten hun ervaringen, bevindingen, en resultaten van het practicum vast. Dit kun je ze bijvoorbeeld (individueel of in groepjes) laten doen in de vorm van een verslag, een presentatie, een portfolio of een andere vorm van documentatie. Hierdoor krijg je inzicht in de vaardigheden en kennis van de studenten en kun je gericht feedback geven op de uitvoering van het practicum en de verslaglegging. Daarnaast werken de studenten zo aan vaardigheden zoals praktische toepassing, probleemoplossing, samenwerking, schriftelijke communicatie en presentatie.

Enkele voorbeelden:

 • Scheikunde: de studenten voeren experimenten uit in het laboratorium om materialen te testen en analyseren of materialen te synthetiseren. Ze beschrijven het doel van de experimenten, de uitvoering, de resultaten en conclusies.
 • Biologie: de studenten voeren een experiment uit om de groei van schimmels te onderzoeken onder verschillende omstandigheden en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe het experiment is uitgevoerd, ze beschrijven de resultaten en trekken conclusies.
 • Bedrijfskunde: de studenten bezoeken een bedrijf en maken een verslag waarin zij de geobserveerde supply chain processen beschrijven, de gesprekken met medewerkers analyseren en aanbevelingen doen voor verbeteringen.
 • Informatica: de studenten ontwikkelen een software-applicatie en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe de app is ontworpen, de uitdagingen die zij tegenkwamen, de gebruikte technologieën en de resultaten van de testen.
 • Psychologie: de studenten voeren een onderzoek uit naar de relatie tussen emotionele intelligentie en leiderschapsstijl en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe het onderzoek is uitgevoerd, de resultaten analyseren en conclusies trekken.
 • Milieukunde: de studenten voeren een veldstudie uit om de waterkwaliteit van een rivier te onderzoeken en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe de veldstudie is uitgevoerd, welke parameters zijn gemeten, de resultaten analyseren en aanbevelingen doen voor verbeteringen.
 • Communicatiewetenschappen: de studenten voeren een campagne uit voor een maatschappelijk probleem en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe de campagne is opgezet, welke strategieën zijn gebruikt en welke resultaten zijn behaald.

Meer weten?

Zie ook: Labster, Journal

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)

Practicum met verslaglegging Meer lezen »

Observatie (van gedrag)

Bij een observatie als toetsvorm observeer en beoordeel je het gedrag van de studenten om inzicht te krijgen in bepaalde factoren. Je kunt de studenten bijvoorbeeld observeren op een werkplek, op de onderwijsinstelling, in een groepssetting, tijdens een handeling of via een simulatie of rollenspel. Met observaties kun je studenten beoordelen op hun prestaties en hun vermogen om vaardigheden en kennis toe te passen in echte situaties. Hierdoor krijg je een meer integrale en realistische beoordeling van hun vaardigheden en kunnen ze zich beter voorbereiden op de praktijk.

Je kunt studenten met een observatie bijvoorbeeld toetsen op:

 • De uitvoering van praktische taken: bijvoorbeeld hands-on oefeningen, presentaties, experimenten, demonstraties en beroepshandelingen.
 • Analytische vaardigheden: bijvoorbeeld probleemoplossing, kritisch denken en beslissingsvaardigheden.
 • Samenwerkingsvaardigheden: bijvoorbeeld communicatie, teamwork en leiderschapsvaardigheden.
 • Kennis en begrip: bijvoorbeeld kennis van theorieën, begrip van concepten en toepassen van principes.
 • Attitudes en waarden: bijvoorbeeld motivatie, inzet, verantwoordelijkheid en integriteit.

Het is belangrijk om hiervoor heldere criteria op te stellen en deze vooraf te communiceren aan de studenten. Maak afspraken met ze over hoe en wanneer de observatie plaatsvindt en beoordeel ze bij voorkeur alleen op basis van de afgesproken criteria. Neem de resultaten mee in je beoordeling en bespreek het met hen. Een rubric of beoordelingsschema of -formulier kan hierbij helpen om tot een transparante en objectieve beoordeling te komen.

Meer weten?

Zie ook: Objective Structured Clinical Examination (OSCE), FeedbackFruits Skill Review

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)

Observatie (van gedrag) Meer lezen »

Leesopdracht

Bij een leesopdracht geef je je studenten de opdracht om een bepaalde tekst te lezen, zoals een boek, artikel of wetenschappelijk onderzoek. Daarna laat je ze een opdracht uitvoeren gerelateerd aan de tekst, bijvoorbeeld het samenvatten van de inhoud, hun mening erover geven (met verantwoording), aantekeningen maken, vragen erover formuleren, vragen erover beantwoorden, de tekst analyseren of het vergelijken van meerdere teksten.

Er zijn verschillende manieren om de kennis en vaardigheden van je studenten te toetsen via een leesopdracht:

 • Schriftelijke opdracht – je laat je studenten een samenvatting of essay schrijven over de te lezen tekst. Je beoordeelt ze op inhoud, stijl en grammatica.
 • Mondelinge presentatie – je vraagt je studenten om een mondelinge presentatie te geven waarbij ze de belangrijkste punten van de tekst bespreken en hun mening geven. Zo kun je de presentatievaardigheden, kennis van de tekst en communicatievaardigheden beoordelen.
 • Meerkeuze of open vragen – geef je studenten een quiz of test met meerkeuze of open vragen gebaseerd op de gelezen tekst. Hiermee test je de kennis van de tekst.
 • Discussie – je vraagt studenten om een discussie te voeren over de tekst door annotaties te plaatsen en op elkaar te reageren.
 • Reflectie – laat je studenten reflecteren over hun leeservaring en hoe deze van invloed was op hun begrip of hun persoonlijke ontwikkeling.

Tip: met een leesopdracht test je niet alleen de kennis van je studenten, maar bevorder je ook de leesvaardigheid, het begrip en inzicht in het vakgebied. 

Meer weten?

Zie ook: Perusall, FeedbackFruits Comprehension, FeedbackFruits Interactive Document.

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)

Leesopdracht Meer lezen »

Scroll naar boven