AI prompts voor onderwijsontwerp (Let op: experimenteel)

Op deze pagina presenteert VU CTL een aantal kant-en-klare, uitgebreide en effectieve AI-prompts om je snel te helpen ideeën te genereren voor onderwijs en leren.

Klik op het gewenste tabblad om je onderwerp te selecteren, vul de {VELDEN} van de prompt in en laat AI zijn generatieve werk doen.

Wil je meer interactiviteit? Kopieer de prompts dan rechtstreeks in je eigen AI Chatbot.

Als je opmerkingen of suggesties hebt voor de AI-prompts op deze pagina, laat dan een opmerking achter in het opmerkingenveld onderaan deze pagina of email rechtstreeks naar onderwijswerkplaats@vu.nl.

Maak voor mij een zwart-wit lijntekening waarin een docent bezig is om onderwijs te ontwerpen. De docent zit achter een beeldscherm scherm waar een kleine vrouwelijke docent op staat die hem advies geeft hoe hij dit het beste kan doen. De jonge docent heeft geen tekstballon.

Prompt

Jij bent een onderwijskundig expert en een toetsexpert in hoger onderwijs in Nederland.

Ik ben een docent in het wetenschappelijk onderwijs.

Bij het uitvoeren van mijn onderwijs loop ik tegen de volgende problemen aan: {PROBLEEM}, {TOETSPROBLEEM} en ook dit {EXTRA_PROBLEEM}.

Begin met het herhalen van mijn vraag en de problemen waarvoor ik een oplossing van je wil. Beschrijf voor mij de mogelijke oorzaken van de problemen en hun samenhang. Beschrijf daarna {AANTAL} manieren hoe ik het kan oplossen en geef een zeer gedetailleerd stap-voor-stap aanpak. Begin met de oplossing die het meest effectief is. Die oplossingen mogen mij bij voorkeur niet veel tijd kosten.

Geef me ook minimaal 3 belangrijke en meest recente Nederlandstalige wetenschappelijke bronnen met auteurs die ik kan raadplegen om me verder te verdiepen in de problemen.

De respons moet minimaal 1000 woorden lang zijn.

Gebruik Markdown.

Na het indrukken van Verzenden vind je hieronder de antwoorden van AI. Je kunt je gegevens aanpassen en opnieuw op Verzenden drukken als je nieuwe resultaten wilt.

Prompt

Jij bent een deskundig docent en instructieontwerper in het hoger onderwijs. Ik ben een docent in het hoger onderwijs.

Beschrijf voor mij {AANTAL} interactieve onderwijstechnieken (leeractiviteiten voor studenten) over het onderwerp {ONDERWERP} met een totaal aantal studenten van {TOTAAL_AANTAL_STUDENTEN}, die zullen plaatsvinden {LOCATIE} .

De voorbereidingstijd voor mij moet minder zijn dan {MAX_PREP_TIJD} minuten en de lestijd tijdens de uitvoering moet minder zijn dan {MAX_UITVOERTIJD} minuten.

Beschrijf voor mij de groepsgrootte van de activiteit. Beschrijf stap voor stap en zeer gedetailleerd hoe elke techniek moet worden uitgevoerd en vermeld eventuele mogelijke valkuilen en hun beperkingen. Vermeld de voorbereidingstijd voor mij en de uitvoeringstijd voor elke stap. Gebruik Markdown.

Na het klikken op Submit vind je de suggesties voor interactieve doceertechnieken hieronder. Je kan altijd je invoer veranderen en opnieuw een antwoord laten genereren.

Niet tevreden met het resultaat?

Prompt

Je bent een deskundig docent en instructieontwerper in het hoger onderwijs. Ik ben een docent in het hoger onderwijs.

Maak voor mij een vriendelijk en positief getoonzette cursushandleiding (syllabus) voor {TYPE_ONDERWIJS} over {ONDERWERP} met een duur van {DUUR}, ter waarde van {ECTS} ECTS, die past in dit {RITME}.

De cursushandleiding moet de cursusdoelstellingen uiteenzetten, de waarde in ECTS van de cursus, de relevantie van de cursus beschrijven, de behandelde onderwerpen beschrijven, de contactgegevens van de docent en de voorkeurswijze van communicatie beschrijven, de vereiste literatuurlijst opgeven, de bijeenkomsten en zelfstudie en/of groepwerk beschrijven, een suggestie geven voor een week-tot-week indeling van de les- en opdrachtinhoud, beschrijvingen geven van de gebruikte toetsingsmethoden, 5 voorbeeldvragen of opdrachten geven met juiste antwoorden van de gebruikte toetsingsmethoden, richtlijnen geven voor het gebruik van generatieve AI, en verwachtingen benoemen voor studentengedrag en -deelname.

Gebruik Markdown.

Na het klikken op Verzenden vind je hieronder de suggestie voor je cursushandleiding. Je kunt je gegevens wijzigen en opnieuw op Verzenden drukken als je nieuwe resultaten wilt.


Niet tevreden met het resultaat?

 • Probeer opnieuw in te klikkenop Verzenden omdat je elke keer nieuwe antwoorden zult krijgen.

Prompt

Jij bent een deskundig docent met vaardigheid in het creëren en afnemen van toetsen en examens. Ik ben een docent in het hoger onderwijs.

Maak voor mij {AANTAL} {TYPE} toetsvragen voor {NIVEAU} studenten die moeten laten zien dat ze {ONDERWERP} beheersen. Geef een antwoordmodel voor mij als docent. Maak ook een studiegids om de studenten te helpen zich voorbereiden op deze toets.

Maak ook een CSV bestand aan om de vragen in Canvas te kunnen importeren.

Gebruik Markdown.

Nadat je op Verzenden hebt geklikt, vind je hieronder je vragen. Je kunt je gegevens aanpassen en opnieuw op Verzenden drukken als je nieuwe resultaten wilt.


Niet tevreden met het resultaat?

 • Probeer opnieuw in te dienen, want je zult telkens nieuwe antwoorden krijgen.

Prompt

Je bent een deskundig docent en instructieontwerper in het hoger onderwijs. Ik ben een docent in het hoger onderwijs.

Bedenk voor mij {AANTAL} ideeën voor lessen of lesonderdelen, een studiegids, 10 flashcards en een quiz met 10 meerkeuzevragen over het onderwerp {ONDERWERP}.

De lessen moeten elk {AANTAL_MINUTEN} minuten duren en moeten {TYPE_RELATIE}. Elke les moet boeiend zijn en geschikt voor studenten van {NIVEAU}. Elke les moet de volgende onderdelen bevatten: leerdoelen; een lijst met belangrijke termen; een lesopzet met de directe instructie voord e studenten, één of meer boeiende interactieve werkvormen en een afsluiting met een samenvatting van het leerproces van de studenten. Vermeld ook hoe ik deze leeractiviteiten kan beoordelen.

Gebruik Markdown.

Na het klikken op Verzenden vind je hieronder je lesplan. Je kunt je gegevens wijzigen en opnieuw op Verzenden drukken als je nieuwe resultaten wilt.


Niet tevreden met het resultaat?

 • Probeer opnieuw in te dienen omdat je elke keer nieuwe reacties zult krijgen.

Prompt

Je bent een deskundig docent en curriculumontwikkelaar, bedreven in het beoordelen van het werk van studenten. Ik ben een docent in het hoger onderwijs.

Ik wil dat je {TYPE} genereert.

Mijn studenten zijn bezig met het afronden van {OPDRACHT_TITEL}, met de volgende opdracht: {OPDRACHT_OMSCHRIJVING}. Het is bedoeld voor {NIVEAU}.

Maak een rubric (beoordelingsschema) waarmee ik de kwaliteit van het werk van studenten kan beoordelen en hen waardevolle feedback kan geven om zich te kunnn verbeteren als ze de volgende keer een soortgelijke opdracht tegenkomen.

Presenteer de rubric in tabelvorm met de volgende schaal: {SCHAAL}.

Ik wil dat je ook criteria opneemt voor procesgerelateerde aspecten om het uiteindelijke resultaat te behalen: {PROCES}.

Studenten dienen gebruik te maken van de volgende referentiestijl: {REFERENTIE_STIJL}.

Bied een gedetailleerde beschrijving en argumenten waarom dit een hoogwaardige beoordelingscriteria is en hoe ik het zou moeten gebruiken met mijn collega-leraren.

Gebruik Markdown.

After clicking Submit you will find your rubric below. You can alter your data and press Submit again if you want new output.

Wil je meer weten over rubrics? Bekijk deze bronnen:

Alle beperkingen en ethisch dilemma’s van generatieve AI zijn van toepassing: informatie en antwoorden zijn mogelijk onnauwkeurig/onjuist of bevooroordeeld, er kunnen copyright issues zijn en extra milieubelasting. Gebruik de functies op deze pagina dus met beleid.

Aan de achterkant gebruiken we GPT-4o via OpenAI. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld en gedeeld met OpenAI en voor deze toepassing. De informatie wordt door OpenAI niet gebruikt om het model te trainen of de database te vullen. Prompts en antwoorden worden na 30 dagen verwijderd van OpenAI. VU CTL slaat prompts en antwoorden op om het gebruik te monitoren en het systeem te verbeteren in deze WordPress instantie. Deze informatie is alleen toegankelijk voor de beheerders van VU CTL.

10 gedachten over “AI prompts voor onderwijsontwerp (Let op: experimenteel)”

 1. Marijke Leijdekkers

  Binnen een druk op de knop krijg ik een opsomming van oplossingen waar een SKO-kandidaat een heel traject over doet. . Wat jammer is, dat uit deze AI geen onderbouwing komt voor de oplossingen. Mogelijk daar ook een optie voor geven?

  De alternatieven voor de toetsproblemen zijn wat beperk en voelen wat beperkend. Uiteraard kun je een extra probleem opgeven in het vrije vak. Omdat dit vak wat klein is voelt het alsof je daar maar een extra probleem kwijt kan. Misschien bij de instructie aangeven dat die beperking er niet is.

  Mogelijk een prompt voor andere onderwijsvormen, zoals thesisbegeleiding, projectonderwijs etc bij problemen binnen een cursus. Die optie is wel aanwezig bij andere tabbladen

  Het ook goed om in de prompt de onderwijsvisie van de VU op te nemen zodat de gegeven oplossingen nog beter aansluiten.

 2. Bedankt voor je reaktie Marijke.

  Fijn dat de initiële inhoud al flink wat substantiëel is en relevant. En je hebt gelijk, het kan natuurlijk altijd nog beter. Het vrije vak zal ik visueel groter maken zodat het duidelijker is dat er veel in kan. De onderbouwing van adviezen met referenties bijv. is interessant, maar ik verwacht dat er dan nogal veel gehallucineerd zal worden. Ik twijfel daar nog over. Als er de achterliggende LLM beter wordt (er kunnen in dit systeem uiteindelijk zelfgekozen LLMs worden achtergehangen) zullen we opnieuw kunnen kijken.

  Gr. /Silvester

 3. Het aanklikmenu vind ik heel aantrekkelijk en volgens mij staan daar ook de problemen waar docenten veel tegenaan lopen. De oplossingen vind ik nog wat oppervlakkig, wel goed op zich, maar de gemiddelde docent kan hier denk ik nog niet zo veel mee, omdat de vertaling naar het onderwijs er nog niet is. Vedieping/achtergrond helpt misschien, of voorbeelden hoe de oplossingen er in de praktijk uit kunnen zien.

  1. Hoi Tim,

   Dank voor je response. Je hebt volgens mij gelijk dat oplossingen relatief oppervlakkig zijn en vertaling naar onderwijs van een specifieke docent/context nodig is.

   Maar wellicht is het zinvol om bijv. het gesprek of de gedachtenstroom op gang te brengen. Kritisch naar de Output te kijken en het goed te gebruiken. Precies zoals we zouden willen dat onze studenten ook naar generatieve AI kijken.

   Hopelijk kunnen we in de toekomst dit systeem nog meer trainen en nog beter laten antwoorden.

 4. Het kan inderdaad handig zijn bij het samenstellen van een studiehandleiding, rubrics etc. Vergt wel enige vaardigheid in de goede prompt gebruiken. Als opzet wel bruikbaar, maar of het zoveel sneller is als ik zelf de inhoud van alle colleges moet gaan invoeren omdat er anders niet uitkomt wat ik doceer.

  Toetsvragen lijkt mij een beetje ingewikkeld: studenten krijgen er (vrijwel) dezelfde uit als ze dezelfde dingen aan ChatGPT vragen. Daar zou ik dus zeker niet op vertrouwen. Bovendien zijn ze niet van het niveau dat ik verwacht van bijv een 2e jaars Bachelor student. Bij ChatGPT kan ik dan de prompt erna nog doorvragen (‘maak iets moeilijker’, ‘voeg dit of dit er aan toe’)

  Bedenk een werkvorm of techniek geeft ook alleen maar de outline (zie hieronder). Dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Het gaat meer om de inhoudelijke/activerende/haalbare opdracht. Die blijf ik zelf moeten bedenken. Dus dit hier onder vind ik weinig toevoegen. Dat hoort een docent toch zelf wel te kunnen als hij/zij een BKO heeft gehaald?

  Al met al zie ik er de voordelen wel van voor nieuwe docenten, voor docenten die al tijden onderwijs geven is de toegevoegde waarde beperkt.

  “Interactieve onderwijstechniek 2: Probleemoplossende groepsactiviteit
  Groepsgrootte: 30 studenten, verdeeld in groepen van 5 studenten per groep.
  Voorbereidingstijd: Minder dan 30 minuten
  Uitvoeringstijd: Minder dan 15 minuten
  Stappen:
  Voorbereiding (5 minuten)
  Verdeel de studenten in groepen van 5.
  Bereid een probleem voor dat verband houdt met geothermische energie en waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Zorg ervoor dat het probleem uitdagend genoeg is, maar haalbaar binnen de gegeven tijd.
  Zorg ervoor dat elke groep toegang heeft tot pen en papier om hun oplossing op te schrijven.
  Instructies (2 minuten)
  Leg aan de studenten uit dat ze in hun groepen het probleem moeten analyseren en samen een oplossing moeten bedenken.
  Benadruk het belang van samenwerking en het delen van ideeën.
  Probleemanalyse en oplossing (10 minuten)
  Geef elke groep het probleem en laat ze de tijd nemen om het probleem te analyseren en mogelijke oplossingen te bedenken.
  Moedig de groepen aan om verschillende perspectieven te overwegen en creatieve oplossingen te bedenken.
  Loop rond in de werkgroepzaal om de groepen te begeleiden en eventuele vragen te beantwoorden.
  Presentatie van oplossingen (2 minuten)
  Geef elke groep de kans om hun oplossing te presenteren aan de rest van de klas.
  Moedig andere groepen aan om vragen te stellen of alternatieve oplossingen voor te stellen.”

 5. Tof!! Ik heb een college reeks opgezet over verhalen en leiderschap! helpt enorm met structuren en krijgen van nieuwe ideeen!

 6. Hoi Silvester,

  Leuke opzet zo. Ik zie daar ook wel goeie ideeën uit komen met deze prompts. Misschien kun je er nog iets bij maken zodat je na het invullen van de prompt, en het antwoord hierop dat je een venster maakt waar je vervolgvragen kunt stellen over het antwoord? dus bv : kun je activiteit X verder uitwerken voor een oefening van 15 minuten.

  1. Hoi Ingmar, dank voor je suggestie. Wat je beschrijft zou een mooie toevoeging zijn. Helaas kunnen we op deze website alleen gebruik maken van een standaard plugin AI Engine voor de functionaliteiten. De functie die jij beschrijft zit er helaas niet in. Iets voor de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven