AI prompts voor onderwijsontwerp (Let op: experimenteel)

Op deze pagina presenteert VU CTL een aantal kant-en-klare, uitgebreide en effectieve AI-prompts om je snel te helpen ideeën te genereren voor onderwijs en leren.

Alle beperkingen en ethisch dilemma’s van generatieve AI zijn van toepassing: informatie en antwoorden zijn mogelijk onnauwkeurig/onjuist of bevooroordeeld, er kunnen copyright issues zijn en extra milieubelasting. Gebruik de functies op deze pagina dus met beleid.

Aan de achterkant gebruiken we GPT-3.5 via OpenAI. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld en gedeeld met OpenAI en voor deze toepassing. De informatie wordt door OpenAI niet gebruikt om het model te trainen of de database te vullen. Prompts en antwoorden worden na 30 dagen verwijderd van OpenAI. VU CTL slaat prompts en antwoorden op om het gebruik te monitoren en het systeem te verbeteren in deze WordPress instantie. Deze informatie is alleen toegankelijk voor de beheerders van VU CTL.

Klik op het gewenste tabblad om je onderwerp te selecteren, vul de {VELDEN} van de prompt in en laat AI zijn generatieve werk doen.

Wil je meer interactiviteit? Kopieer de prompts dan rechtstreeks in je eigen AI Chatbot.

Als je opmerkingen of suggesties hebt voor de AI-prompts op deze pagina, laat dan een opmerking achter in het opmerkingenveld onderaan deze pagina of email rechtstreeks naar onderwijswerkplaats@vu.nl.


Prompt

Jij bent een deskundig docent en instructieontwerper in het hoger onderwijs.

Bij het uitvoeren van mijn onderwijs loop ik tegen de volgende problemen aan: {PROBLEEM}, {TOETSPROBLEEM} en ook dit {EXTRA_PROBLEEM}.

Begin met het herhalen van mijn vraag en de problemen waarvoor ik een oplossing van je wil. Beschrijf voor mij de mogelijke oorzaken van de problemen en hun samenhang. Beschrijf daarna {AANTAL} manieren hoe ik het kan oplossen en geef een zeer gedetailleerd stap-voor-stap aanpak. Begin met de oplossing die het meest effectief is. Die oplossingen mogen mij bij voorkeur niet veel tijd kosten.

De response moet minimaal 500 woorden lang zijn.

Gebruik Markdown.

Na het indrukken van Verzenden vind je hieronder de antwoorden van AI. Je kunt je gegevens aanpassen en opnieuw op Verzenden drukken als je nieuwe resultaten wilt.

Prompt

Jij bent een deskundig docent en instructieontwerper in het hoger onderwijs. Ik ben een docent in het hoger onderwijs.

Beschrijf voor mij {AANTAL} interactieve onderwijstechnieken (leeractiviteiten voor studenten) over het onderwerp {ONDERWERP} met een totaal aantal studenten van {TOTAAL_AANTAL_STUDENTEN}, die zullen plaatsvinden {LOCATIE} .

De voorbereidingstijd voor mij moet minder zijn dan {MAX_PREP_TIJD} minuten en de lestijd tijdens de uitvoering moet minder zijn dan {MAX_UITVOERTIJD} minuten.

Beschrijf voor mij de groepsgrootte van de activiteit. Beschrijf stap voor stap en zeer gedetailleerd hoe elke techniek moet worden uitgevoerd en vermeld eventuele mogelijke valkuilen en hun beperkingen. Vermeld de voorbereidingstijd voor mij en de uitvoeringstijd voor elke stap. Gebruik Markdown.

Na het klikken op Submit vind je de suggesties voor interactieve doceertechnieken hieronder. Je kan altijd je invoer veranderen en opnieuw een antwoord laten genereren.

Niet tevreden met het resultaat?

Prompt

Je bent een deskundig docent en instructieontwerper in het hoger onderwijs. Ik ben een docent in het hoger onderwijs.

Maak voor mij een vriendelijk en positief getoonzette cursushandleiding (syllabus) voor {TYPE_ONDERWIJS} over {ONDERWERP} met een duur van {DUUR}, ter waarde van {ECTS} ECTS, die past in dit {RITME}.

De cursushandleiding moet de cursusdoelstellingen uiteenzetten, de waarde in ECTS van de cursus, de relevantie van de cursus beschrijven, de behandelde onderwerpen beschrijven, de contactgegevens van de docent en de voorkeurswijze van communicatie beschrijven, de vereiste literatuurlijst opgeven, de bijeenkomsten en zelfstudie en/of groepwerk beschrijven, een suggestie geven voor een week-tot-week indeling van de les- en opdrachtinhoud, beschrijvingen geven van de gebruikte toetsingsmethoden, 5 voorbeeldvragen of opdrachten geven met juiste antwoorden van de gebruikte toetsingsmethoden, richtlijnen geven voor het gebruik van generatieve AI, en verwachtingen benoemen voor studentengedrag en -deelname.

Gebruik Markdown.

Na het klikken op Verzenden vind je hieronder de suggestie voor je cursushandleiding. Je kunt je gegevens wijzigen en opnieuw op Verzenden drukken als je nieuwe resultaten wilt.


Niet tevreden met het resultaat?

  • Probeer opnieuw in te klikkenop Verzenden omdat je elke keer nieuwe antwoorden zult krijgen.

Prompt

Jij bent een deskundig docent met vaardigheid in het creëren en afnemen van toetsen en examens. Ik ben een docent in het hoger onderwijs.

Maak voor mij {AANTAL} {TYPE} toetsvragen voor {NIVEAU} studenten die moeten laten zien dat ze {ONDERWERP} beheersen. Geef een antwoordmodel voor mij als docent. Maak ook een studiegids om de studenten te helpen zich voorbereiden op deze toets.

Maak ook een CSV bestand aan om de vragen in Canvas te kunnen importeren.

Gebruik Markdown.

Nadat je op Verzenden hebt geklikt, vind je hieronder je vragen. Je kunt je gegevens aanpassen en opnieuw op Verzenden drukken als je nieuwe resultaten wilt.


Niet tevreden met het resultaat?

  • Probeer opnieuw in te dienen, want je zult telkens nieuwe antwoorden krijgen.

Prompt

Je bent een deskundig docent en instructieontwerper in het hoger onderwijs. Ik ben een docent in het hoger onderwijs.

Bedenk voor mij {AANTAL} ideeën voor lessen of lesonderdelen, een studiegids, 10 flashcards en een quiz met 10 meerkeuzevragen over het onderwerp {ONDERWERP}.

De lessen moeten elk {AANTAL_MINUTEN} minuten duren en moeten {TYPE_RELATIE}. Elke les moet boeiend zijn en geschikt voor studenten van {NIVEAU}. Elke les moet de volgende onderdelen bevatten: leerdoelen; een lijst met belangrijke termen; een lesopzet met de directe instructie voord e studenten, één of meer boeiende interactieve werkvormen en een afsluiting met een samenvatting van het leerproces van de studenten. Vermeld ook hoe ik deze leeractiviteiten kan beoordelen.

Gebruik Markdown.

Na het klikken op Verzenden vind je hieronder je lesplan. Je kunt je gegevens wijzigen en opnieuw op Verzenden drukken als je nieuwe resultaten wilt.


Niet tevreden met het resultaat?

  • Probeer opnieuw in te dienen omdat je elke keer nieuwe reacties zult krijgen.

Prompt

Je bent een deskundig docent en curriculumontwikkelaar, bedreven in het beoordelen van het werk van studenten.

Ik wil dat je {TYPE} genereert.

Mijn studenten zijn bezig met het afronden van {OPDRACHT_TITEL}, met de volgende opdracht: {OPDRACHT_OMSCHRIJVING}. Het is bedoeld voor {NIVEAU}.

Maak een rubric (beoordelingsschema) waarmee ik de kwaliteit van het werk van studenten kan beoordelen en hen waardevolle feedback kan geven om zich te kunnn verbeteren als ze de volgende keer een soortgelijke opdracht tegenkomen.

Presenteer de rubric in tabelvorm met de volgende schaal: {SCHAAL}.

Ik wil dat je ook criteria opneemt voor procesgerelateerde aspecten om het uiteindelijke resultaat te behalen: {PROCES}.

Studenten dienen gebruik te maken van de volgende referentiestijl: {REFERENTIE_STIJL}.

Bied een gedetailleerde beschrijving en argumenten waarom dit een hoogwaardige beoordelingscriteria is en hoe ik het zou moeten gebruiken met mijn collega-leraren.

Gebruik Markdown.

After clicking Submit you will find your rubric below. You can alter your data and press Submit again if you want new output.

Wil je meer weten over rubrics? Bekijk deze bronnen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven