Think-pair-share

De Think-Pair-Share-techniek is een activerende onderwijsvorm waarbij studenten in 10 minuten tot 15 minuten in drie stappen op een gestructureerde manier over een probleem nadenken. Het kan ook een stelling, moeilijk concept of een controversiële of moeilijke vraag uit een toets zijn.

Deze activiteit kan worden gebruikt aan het begin, tijdens of aan het eind van een college. Aan het begin van een college of werkgroep kan het dienen om snel betrokken te raken bij de stof. Aan het eind van het college kan de studenten worden gevraagd of zij, op basis van nieuwe inzichten en informatie die zij tijdens het college hebben gekregen, hun standpunt op de een of andere manier hebben bijgesteld. Zij kunnen dit bespreken met dezelfde student als aan het begin van het college, of het individueel opschrijven.

Aan de slag

  1. Start. Introduceer de opdracht en geef aan wat je van de studenten verwacht en hoe lang ze er de tijd voor hebben. Vertel dat ze na afloop hun resultaten met de andere studenten zullen delen.
  2. Verdeel de studenten in groepjes van twee. Het gemakkelijkste is om ze direct met hun buurman of buurvrouw te laten praten. Maar soms wil je misschien juist dat de studenten ook eens met andere personen van gedachten wisselen. Een eenvoudige techniek zodat studenten niet altijd met dezelfde groepsleden samenwerken, is het nummeren van de studenten en hen dan vragen om een groep te vormen met dezelfde nummers. Zijn de studenten nog wat onzeker of voelen ze zich niet veilig? Besteed daar dan eerst aandacht aan. Zie bijvoorbeeld deze onderwijstip.
  3. Denkfase (Think). De studenten werken zelfstandig en concreet aan hun gedachten en argumenten en kunnen deze opschrijven. Neem hier drie a vier minuten voor. Geef een duidelijk signaal dat studenten naar de volgende fase kunnen gaan.
  4. Paar-fase (Pair). De studenten bespreken hun antwoord met een medestudent. Neem hier ook zo’n vijf minuten voor. 
  5. Deelfase (Share). Vraag alle studenten om hun antwoorden en betrek de studenten in een ruimere discussie waarin de verschillende perspectieven aan bod komen. Neem hier ook zo’n vijf minuten voor.
  6. Rond positief af. Zie deze didactische tip.

Mentimeter kan nuttig zijn in de deelfase om snel centraal alle antwoorden, meningen en observaties te verzamelen en delen.

Een uitgebreidere vorm van de Think-Pair-Share-techniek is de Peer Instruction-techniek waarbij studenten halverwege de opdrachten hun antwoord kenbaar maken. Je kan besluiten of ze inmiddels al voldoende kennis hebben verworven of dat er nog een deelronde nodig is.

Een iets eenvouidger vorm van de Think-Pair-Share techniek is de Buzz group.

Mixed Classroom fase?

Fase 2: Betrekken

Mixed Classroom strategiën?

De illusie van beheersing wegnemen

Voor welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen
Scroll naar boven