Proftaken

De opleiding ICT van de Fontys Hogeschool wil dat studenten vanaf dag één eigenaarschap ervaren over de eigen studie. En zich dus ook verantwoordelijk voelen voor hun eigen voortgang en prestaties. Inzet op doorlopende feedback zorgt dat studenten weten waar ze staan en waar het volgende ontwikkeldoel ligt.

Dit komt tot uiting in zogenoemde ‘proftaken’. Daarbij gaan studenten aan de hand van een opdracht een product opleveren voor een (virtuele) klant. De
prof taak is een uitnodiging om aan de hand van een praktijkgerichte opdracht tot leren te komen. Om resultaat te boeken, zullen studenten bepaalde kennisgebieden moeten onderzoeken en deze vervolgens vertalen naar een werkend eindproduct. Docenten geven tijdens het proces formatieve feedback. Dat geeft studenten tussentijds een beeld van de eigen prestatie en wordt door studenten opgenomen in het portfolio als bewijslast voor de eindbeoordeling. Bij de eindbeoordeling vindt een uitgebreide portfolio-schouw plaats en moet studenten hun werk verdedigen. Daarbij wordt gekeken welke vakinhoudelijke en professionele vaardigheden zijn aangetoond.

Deze vorm van onderwijs verandert de rol van de docent in een coachende rol. Docenten zijn minder klassikaal aan het lesgeven, maar studenten veel meer aan het begeleiden bij het vinden van een oplossing (of de benodigde kennis).

Door deze vorm van didactiek wordt de toetsing flexibeler. Gedurende de opleiding wordt in de leerlijn Professionele Ontwikkeling gewerkt met een overzicht van de competenties, die studenten bij zichzelf gaan ontwikkelen. Het kan dus best zijn dat studenten verworvenheden voor andere vakken, of zelfs uit een privéproject, meenemen als bewijs van hun ontwikkeling.

Meer weten?

Deze tekst is gebaseerd op de website https://www.ambitieplanfontysict.nl/ambitieplan-2013-2017/ambitiethemas/kwaliteit-van-toetsing/.

See also: Portfolio, Project Based Learning, Productontwerp.

Faculteit
Anders
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 4
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 5
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 3
Niveau: Opleiding
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven