Feedup, feedback en feedforward

In de cursus Integration Practicum (onderdeel van de BSc Interdisciplinary Social Studies) aan de Universiteit van Amsterdam bepalen studenten aan het begin van de cursus hun persoonlijke leerdoelen op het gebied van probleemoplossend vermogen en samenwerkingsvaardigheden (feedup).

Tijdens de cursus moeten studenten hun eigen voortgang monitoren (feedback). Gedurende deze cursus leren studenten reflecteren op hun eigen handelen en leerproces door middel van het schrijven van reflectieverslagen. Aan het eind van de cursus zijn studenten in staat om nieuwe persoonlijke leerdoelen op te stellen gebaseerd op hun eerder vergaarde zelfkennis (feedforward).

Meer weten?

Ilja Boor, Debby Gerritsen, Linda de Greef en Jessica Rodermans, Meaningful assessment in interdisciplinary education: A practical handbook for university teachers (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2021) 15, 20.

Faculteit
Anders
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 4
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 1
Niveau: Studieonderdeel
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven