De formatieve dialoog in de praktijk bij Toegepaste Fysica

Bij Applied Physics binnen de bachelor Engineering aan Harvard University (Eric Mazur) heeft de formatieve dialoog een plek gekregen. Aan het begin van het studieonderdeel, dat een semester duurt, krijgen studenten de leer-uitkomsten te horen (feedup) en krijgen ze meteen een beschrijving hoe de toetsing van die leeruitkomsten tot een succesvol eindresultaat kan worden gebracht aan het eind van het studieonderdeel (feedforward).

Gedurende het studieonderdeel krijgen studenten regelmatig informatie over waar zij staan in het leerproces (feedback). Het cijfer wordt bepaald op basis van verschillende soorten opdrachten. Studenten bepalen zelf wanneer zij de opdrachten inleveren.
De opdrachten worden niet met een cijfer beoordeeld, maar volgens het schema a) voorbeeldig; b) voldoet aan de eisen; c) herziening vereist en d) niet te beoordelen. Dit zorgt voor minder becijferstress bij de docent en geeft een goed overzicht hoe studenten ervoor staan. Na de eerste maal inleveren, kunnen studenten aan de hand van feedback hun product verbeteren.

Het eindcijfer wordt bepaald door het aantal opdrachten dat met een a of b is beoordeeld. Op deze manier is het eindcijfer niet een momentopname, maar een afspiegeling van wat studenten hebben bereikt gedurende het semester. Studenten kunnen fouten maken en die verwerken om tot een verbeterd product te komen, zonder dat dit direct invloed heeft op het eindcijfer.

Meer weten?

  • Bain, K. (2021). Super Courses: The Future of Teaching and Learning. Princeton University Press.
  • Ilja Boor, Debby Gerritsen, Linda de Greef en Jessica Rodermans, Meaningful assessment in interdisciplinary education: A practical handbook for university teachers (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2021) 15, 20.
Faculteit
Anders
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 4
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 1
Niveau: Leerlijn/minor
Passend bij welke categorie?
Kennisbasis
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven