Tagteamdiscussie

Bij deze discussie-oefening worden de studenten willekeurig verdeeld in een binnencirkel en een buitencirkel. Studenten die in de binnenste cirkel zitten, maken deel uit van een discussie. De rest luistert aandachtig, want ze kunnen door de docent “getagd” worden om van stoel te wisselen met een student uit de binnenste cirkel, en zo een bijdrage te leveren aan de discussie. De docent wijst een student vooral aan wanneer de discussie baat heeft bij nieuwe input/nieuwe perspectieven. Dit wetende zullen de studenten actief proberen nieuwe/unieke perspectieven op het onderwerp van de discussie te bedenken. Tegen het einde van de discussie hebben alle studenten deelgenomen.

Mixed Classroom phase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategies?

Verminder anonimiteit
Tussenruimten voor interactie creëren
Perspectieven combineren
Wisselen tussen perspectieven

For which total group size?

Tot vijftig
Tot vijfentwintig

How to execute: Individual or in groups?

Groepsgewijs (5-12 pers)

Best practice of a particular Faculty?

Geen

Scroll naar boven