Voortgangstoets (medisch)

Een voortgangstoets is een specifieke toetsvorm die vooral gebruikt wordt in het medisch onderwijs. De toets wordt gedurende verschillende studiejaren herhaaldelijk aangeboden (longitudinale meting). Studenten worden hierbij bevraagd over het totale domein van kennis van de beginnende arts. Hierdoor is het mogelijk om de kennisontwikkeling die de student gedurende de studie doormaakt inzichtelijk te maken. Dat betekent onder andere dat eerstejaarsstudenten vragen voorgelegd krijgen die normaal gesproken pas in jaar drie aan bod komen en vice versa.

Het ontwikkelen van een goede voortgangstoets vergt een stabiel domein en een eenduidig begrip van het domein én het vraag een grote ontwikkelinspanning en langetermijn commitment en financiering. Het is dus geen toetsvorm die ‘zomaar’ door docenten of opleidingen ingezet kan worden.

De Voortgangstoets Geneeskunde (VGT, VTG, iVTG) is de meest bekende voortgangstoets. Het is een toets die viermaal per jaar wordt afgenomen bij ongeveer tienduizend Nederlandse geneeskundestudenten van de meeste medische faculteiten. Door de VGT blijven studenten continu bezig met de geneeskunde in de breedste zin van het woord en kunnen ze hun eigen vooruitgang in medische kennis peilen. Door hierbij casussen voor te leggen aan de studenten, kun je beter toetsen of zij niet alleen over de juiste kennis beschikken, maar deze ook kunnen toepassen. Ook helpt het onderwijsvormers bij het herkennen van lacunes in curricula.

Een lossere interpretatie van het concept voortgangstoets is dat het iedere soort tussentijdse toets is die je kunt gebruiken om de vooruitgang en kennis van je studenten te beoordelen. Het is dan belangrijk om deze toetsen structureel en consistent uit te voeren, zodat de resultaten consistent meten en er zinvolle studieadviezen en rapportages kunnen worden opgesteld. Tussentijdse toetsen die willekeurig worden afgenomen kun je dus geen voortgangstoets noemen.

Meer weten?

Zie ook: Casusopdracht, Toets met gesloten vragen, TestVision.

VU Taxonomie?

Kennisbasis

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven