Toets met open vragen (quiz, deeltoets, tentamen, examen)

Een toets met open vragen is een instrument waarbij de studenten antwoorden op vragen moeten geven in eigen woorden, zonder beperkte keuzemogelijkheden. Dit kan zowel een kort of lang antwoord zijn. Je kunt hierbij verschillende vraagvormen combineren zoals essay-vragen, korte antwoorden, of invulvragen.

Met toetsen met open vragen kun je voor een relatief grote groep studenten op een praktische manier en in korte tijd een meting doen van de mate van beheersing van kennis en toepassing van kennis. Je kan inzicht krijgen in toegepaste oplossingsroutines, argumentatiekwaliteit of creativiteit. Ook deeltoetsen, tussentoetsen of deeltentamens kunnen bijzonder goed met open vragen worden uitgevoerd.

Het formuleren van vragen kost relatief minder tijd dan bij een toets met gesloten vragen, maar het nakijken van de antwoorden moet wel met de hand gedaan worden en kost dus relatief veel tijd. Daarom is deze vorm minder geschikt voor héél grote groepen (hoewel je door zowel gesloten als open vragen toe te passen een balans kan vinden). Bovendien kunnen de scores minder betrouwbaar zijn en bias bevatten door mogelijke ongewenste beoordelaarseffecten

Bij een digitale variant van de toets neem je de toets af in een daarvoor geschikte applicatie. Voor minder zwaarwegende formatieve toetsen (quizzen) gebruik je de functionaliteit van de elektronische leeromgeving zoals Canvas. Bij summatieve tentamens, gebruik je een echte toetsapplicatie zoals TestVision.

Enkele voordelen van toetsen met open vragen:

  • Het geeft studenten de kans om creativiteit en inzicht te tonen.
  • Het test dieper begrip en toepassing van kennis dan een tentamen met gesloten vragen (mits er niet naar feitelijkheden uit de leerstof wordt gevraagd).
  • Je kunt het zowel op papier als digitaal inzetten. 

Om een tentamen met open vragen in te zetten kun je bijvoorbeeld het volgende doen:

  • Zorg voor een toetsmatijs zodat je voldoende spreiding over de stof borgt.
  • Zorg voor heldere en specifieke vragen die gericht zijn op het testen van de beoogde competenties of kennisgebieden.
  • Geef duidelijke richtlijnen en criteria voor geven en het beoordelen van de antwoorden.
  • Stel beperkingen aan de antwoorden van studenten, bijvoorbeeld in het aantal woorden of in de inhoud van de antwoorden, om te uitgebreide antwoorden te voorkomen.
  • Scoor de antwoorden van studenten aan de hand van een antwoordmodel met puntensysteem.

Meer weten?

Zie ook: Toets met gesloten vragen, Casustoets met gesloten vragen.

Tools: TestVision, Canvas Quizzes.

VU Taxonomie?

Kennisbasis
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven