Portfolio interview

Een portfolio interview is een toetsvorm waarbij de student een portfolio presenteert waarin hij of zij een overzicht geeft van zijn of haar prestaties, vaardigheden en kennis. Het portfolio interview is een reflectieve toetsvorm die gericht is op het tonen van de groei en ontwikkeling van de student gedurende de studie. Je kunt het portfolio interview bijvoorbeeld inzetten voor het presenteren van een portfolio met reflecties op de eigen prestaties in het kader van een afstudeeronderzoek, een portfolio met voorbeelden van opdrachten en presentaties in het kader van een communicatie- of media-studie of een portfolio met voorbeelden van zelfgemaakte producten en ontwerpen.

De voordelen van een portfolio interview als toetsvorm zijn:

  • Persoonlijke groei – een portfolio interview biedt de student de mogelijkheid om zijn of haar groei en ontwikkeling tijdens de studie te tonen en op te reflecteren.
  • Holistische beoordeling – een portfolio interview biedt de mogelijkheid om de student op meerdere aspecten te beoordelen, waaronder inhoud, presentatie en reflectie.
  • Versterking van zelfreflectie –  een portfolio interview versterkt de zelfreflectie van de student en bevordert het bewustzijn van de eigen prestaties, vaardigheden en kennis.
  • Stimulans voor actieve participatie – een portfolio interview stimuleert actieve participatie van de studenten en bevordert de betrokkenheid bij de studie.
  • Mogelijkheid tot verbetering – een portfolio interview biedt de student de mogelijkheid om verbeterpunten aan te wijzen en aan te geven waar nog verder gewerkt kan worden.

Om een portfolio interview in te zetten als toetsvorm voor studenten kun je de volgende stappen volgen:

  1. Bepaal de inhoud van het portfolio, waarbij rekening gehouden wordt met de eindtermen en de competenties die de studenten moeten bereiken.
  2. Begeleid de opbouw van het portfolio, bijvoorbeeld door middel van workshops en begeleiding bij het reflecteren op de eigen prestaties.
  3. Bepaal de beoordeling van het portfolio interview, waarbij rekening gehouden wordt met de inhoud van het portfolio, de presentatie en de reflectie op de eigen prestaties.
  4. Houd het interview met de student, waarbij je het portfolio bespreekt en de student de kans krijgt om zijn of haar prestaties, vaardigheden en kennis te presenteren en te reflecteren.

Meer weten?

Zie ook: Criteriumgericht interview, Interview, Mondelinge toets, Portfolio.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte?

Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven