Onderzoeksproject

Een onderzoeksproject is een uitgebreide, systematische onderzoeksactiviteit waarbij je studenten zelfstandig of in groepsverband een onderzoeksvraag onderzoeken en oplossen. Het is een toetsvorm die de studenten de kans geeft om hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en te tonen door het uitvoeren van een onderzoek van begin tot eind. Daarnaast oefenen de studenten met het werken in projectvorm, wat vaak een realistische manier van werken is in de latere carrière. 

Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn: onderzoek naar de effecten van sociale media op politieke participatie, onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering op landbouwgemeenschappen, onderzoek naar methoden om nieuwe stoffen te synthetiseren, of onderzoek naar de vergelijking van conventionele en nieuwe methoden om afval te verwerken.

Om een onderzoeksproject in te zetten als toetsvorm voor studenten kun je de volgende stappen volgen:

  1. Bepaal een onderzoeksthema dat relevant is voor de studierichting van de studenten en dat hen in staat stelt om hun kennis en vaardigheden toe te passen.
  2. Geef richtlijnen voor het onderzoek, inclusief de verwachte lengte, de vereiste bronnen en de verwachte resultaten.
  3. Beoordeel het onderzoek op basis van de richtlijnen en de resultaten en geef feedback op de sterkte en zwakte van het onderzoek.
  4. Bepaal de beoordeling van het onderzoeksproject, waarbij rekening gehouden wordt met factoren zoals de kwaliteit van de onderzoeksvraag, de methoden, de resultaten en de conclusies.

Ook de afzonderlijke fasen van een onderzoeksproject kunnen als op zichzelfstaande opdrachten of projecten ingezet worden als opdracht- en toetsmiddel. Denk aan het opstellen van probleemstellingen en onderzoekszoeksvragen, het doen van een literatuuronderzoek of meta-analyse, het opstellen van een onderzoeksaanpak, het analyseren van data, het trekken van conclusies uit data of het interpreteren van conclusies, het aangeven van beperkingen van een onderzoek, het geven van kritiek op resultaten van onderzoek of het impact van onderzoek. In bijna alle gevallen kan een proces van peerfeedback geven onderdeel zijn het het project.

Meer weten?

Zie ook: Posterpresentatie, Plan van aanpak.

Zie ook: Academische werkplaatsen.

Zie ook: FeedbackFruits Peer Review.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven