Interview

Een interview is een vraaggesprek tussen twee of meer personen waarbij informatie wordt verzameld of inzichten worden gedeeld.

Als toetsvorm kun je een interview inzetten om de kennis en vaardigheden van je studenten te beoordelen. Een interview is een variant van een mondelinge toets en heeft verschillende voordelen:

  • Individuele evaluatie – interviews stellen je in staat om de kennis en vaardigheden van elke student afzonderlijk te evalueren en op die manier een meer gedetailleerd beeld van hun prestaties te krijgen.
  • Bevordering van communicatieve vaardigheden – interviews stimuleren studenten om hun idee├źn en inzichten helder te formuleren en te communiceren, wat bijdraagt aan het versterken van hun communicatieve vaardigheden.
  • Beoordeling van soft skills – naast kennis en technische vaardigheden, kan een interview ook soft skills, zoals presentatievaardigheden en het vermogen om onder druk te presteren, beoordelen.
  • Mogelijkheid tot feedback – tijdens een interview kun je studenten direct feedback geven op hun antwoorden en prestaties, wat hen helpt om zich verder te ontwikkelen. 
  • Meer contact – doordat je tijdens de interviews meer persoonlijk contact hebt met de studenten, verhoogt dit hun betrokkenheid bij de leerstof. Daarnaast is doorvragen een optie bij een interviewsetting.

Tip: een interview is een intensieve en tijdrovende toetsvorm en dus minder geschikt om in te zetten bij grote groepen.

Om een interview als toetsvorm in te zetten, kun je de deze stappen volgen:

  1. Definieer duidelijk het doel van het interview – het doel van het interview moet specifiek en relevant zijn voor het vak of het onderwerp dat je aan de orde stelt.
  2. Stel de juiste vragen – bedenk vragen die de kennis en vaardigheden van de studenten op een specifiek onderwerp toetsen en die aansluiten bij het doel van het interview.
  3. Evaluatiecriteria vaststellen – stel criteria op waarmee de prestatie van de student tijdens het interview zal worden beoordeeld, bijvoorbeeld de kwaliteit van de antwoorden, de diepgang van het onderwerp, de originaliteit en het vermogen om inzicht te geven.
  4. Interviews uitvoeren – voer het interview uit en neem op of maak aantekeningen, zodat je de prestatie van de student later kunt beoordelen.
  5. Beoordeel de prestatie – beoordeel de prestatie van de student aan de hand van de criteria die je hebt vastgesteld en geef indien nodig feedback.

Meer weten?

Zie ook: Mondelinge toets, Criteriumgericht interview, Feedbackfruits Skills Review

VU Taxonomie?

Specifieke kennis en vaardigheden
Gesproken communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven