Onderzoeksvoorstel

Bij de opdracht om een onderzoeksvoorstel op te stellen moet een student op basis van een meer of minder concreet omschreven vraag- of probleemstelling, bepalen welk type onderzoek antwoord daarop kan geven. De student legt op basis daarvan uit wat het onderzoek inhoudt, waarom het nodig is en hoe het uitgevoerd zal worden. Het is een stappenplan voor de uitvoering van onderzoek en biedt een duidelijk overzicht van de doelen, methoden, verwachte resultaten en de tijdsplanning van het onderzoek.

Een onderzoeksvoorstel als toetsvorm biedt studenten de mogelijkheid om hun onderzoeksvaardigheden te tonen en te bewijzen dat ze in staat zijn om de eerste stappen van een onderzoeksproces professioneel uit te voeren. Het voordeel om te kiezen voor alleen de voorstel-fase van een onderzoek, is dat de studenten ruimer de tijd hebben om op de specifieke vaardigheden hiervoor te focussen. Hierdoor leren ze een belangrijke basis voor de onderzoeken die ze in de toekomst zullen doen, en kun je ze tegelijk toetsen op deze basis. Eventueel kun je in een later stadium of vervolg het onderzoek laten uitvoeren. 

Hier zijn enkele stappen om een onderzoeksvoorstel als toetsvorm in te zetten:

  1. Geef duidelijke richtlijnen zodat de studenten weten wat van hen verwacht wordt en wat de criteria zijn voor beoordeling.
  2. Geef de studenten genoeg tijd om hun onderzoeksvoorstel uit te werken, zodat ze zich kunnen concentreren op de kwaliteit en de diepte van het voorstel.
  3. Beoordeel op basis van specifieke criteria zoals de kwaliteit van de hypothesen, het theoretisch kader, de geschiktheid van de methoden en de realistische tijdsplanning.
  4. Geef de studenten gericht en specifiek feedback op hun onderzoeksvoorstel, zodat ze hun sterktes en zwaktes kunnen identificeren en hun onderzoeksvaardigheden kunnen verbeteren.
  5. Beoordeel eventueel het uiteindelijke resultaat van het onderzoek van de studenten, waarbij de verwachte resultaten uit het onderzoeksvoorstel worden vergeleken met de daadwerkelijke resultaten.

Vraag de studenten bijvoorbeeld om een onderzoeksvoorstel te schrijven over een specifiek onderwerp binnen hun studiegebied, een actueel sociaal of maatschappelijk probleem, de vergelijking van twee verschillende methoden om een specifieke taak uit te voeren of de vergelijking van resultaten van andere studies.

Meer weten?

Zie ook: Onderzoeksproject, Onderzoeksrapport.

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)
Scroll naar boven