Casustoets met open vragen

Een casustoets met open vragen is een beoordelingsinstrument dat je inzet om het begrip en de toepassing van een bepaald onderwerp of concept door de studenten te evalueren. De toets presenteert een scenario of probleem dat de studenten moeten analyseren en oplossen.

Het scenario of de casus komt bij voorkeur uit de beroeps- of onderzoekspraktijk en wordt meestal gerelateerd aan de stof uit de cursus. Het wordt veel ingezet in het medisch onderwijs, maar het is ook geschikt voor andere vakgebieden.

Het doel van de casustoets is om te beoordelen hoe goed de studenten de concepten en theorieën uit de stof begrijpen en kunnen toepassen in een beroepsauthentieke situatie. Het kan een probleem presenteren of een dilemma. Door het gebruik van open vragen (in tegenstelling tot gesloten vragen) krijg je inzicht in het denkproces van de studenten. De open vragen zijn daarbij bedoeld om een diepgaande analyse en reflectie op de casus uit te lokken. Laat de studenten bijvoorbeeld de belangrijkste problemen in de casus identificeren, de oorzaken en gevolgen van de problemen te verklaren en mogelijke oplossingen voor te stellen.

Je kunt een casustoets zowel schriftelijk als mondeling inzetten.

Meer weten?

Zie ook: Gobbet, Casustoets met gesloten vragen, TestVision

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven