One-minute paper (Papiertje van één minuut)

Het papiertje van één minuut is een oefening die gebruikt kan worden om studenten te vragen na te denken over hun leerproces. Na een groepsoefening of discussie (of na een interactieve leeractiviteit uit fase 2) krijgen studenten één minuut de tijd om op te schrijven welke inzichten ze meenemen uit de discussie of de groepsoefening.

Door studenten actief te laten nadenken over het leren dat plaatsvond tijdens de interactie met andere perspectieven, worden ze gestimuleerd om erover na te denken in relatie tot hun eigen perspectief.

Mixed Classroom fase?

Fase 3: Optimaliseren

Mixed Classroom strategiën?

Reflecteren op leerproces

Voor welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Individueel

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen
Scroll naar boven