Toetsing in een andere dimensie

De vaardighedenlijn in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wordt afgesloten met het studieonderdeel Pleitoefening. Het doel van Pleitoefening is studenten te laten ervaren wat het uitoefenen van een ‘togaberoep’ in de praktijk betekent. Dit houdt in dat studenten in de rol van advocaat of officier van justitie een juridische procedure doorlopen, processtukken schrijven en als klapstuk tijdens de eindzitting pleiten.
In de cursus worden drie realiteitsgetrouwe opdrachten summatief getoetst: twee schriftelijke processtukken en het pleiten op de eindzitting. Studenten kunnen gedurende het leerproces oefenen met mondelinge vaardighedentrainingen, schriftelijke feedback, feedbackgesprekken en met behulp van PleitVRij.

PleitVRij is een VR-programma waarin een recht-bank wordt nagebootst. De student krijgt een VR-bril op en komt zodoende terecht in een virtuele rechtszaal, waar de student live kan communiceren met de rechter. De rechter kan een student-assistent of docent zijn. De student houdt een pleidooi, terwijl hij/zij door het gebruik van de VR-bril het gevoel krijgt zich in een echte rechtszaal te bevinden. De andere studenten kijken gezamenlijk via een scherm wat er in de virtuele ruimte gebeurt. Na de pleitoefening geven studenten elkaar feedback aan de hand van een rubric. Voor de eindbeoordeling wordt dezelfde rubric gebruikt. De (peer)feedback helpt studenten om beter te worden in pleiten.

Door verschillende manieren van feedback toe te passen bij een realiteitsgetrouwe opdracht, worden studenten gedurende Pleitoefening voorbereid op hun toekomstige baan als bijvoorbeeld advocaat.

Zie ook: Virtual Reality sets bij de VU Onderwijswerkplaats, PleitVRij.

Faculteit
Fac. der Rechtsgeleerdheid
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 1
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 5
Niveau: Studieonderdeel
Passend bij welke categorie?
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven