Team-based learning

In de bacheloropleiding Communicatiewetenschappen wordt in de studieonderdelen Nieuws en Journalistiek en Inleiding in de Communicatiewetenschappen gewerkt met het onderwijsmodel van team-based learning. Bij de bacheloropleiding Tandheelkunde vormt team-based learning een structureel onderdeel van alle basisvakken van de eerste twee bachelor jaren.

Team-based learning is een vorm van guided discovery learning, waarin studenten wordt geleerd kennis toe te passen en in teams na te denken over uiteenlopende en complexe vraagstukken. Studenten werken in een vaste volgorde van individueel leren en gezamenlijk analyseren en toepassen van kennis. In dit model wordt gewerkt met een tweetal toetsen: de individual Readiness Assurance Test (iRAT) en de team Readiness Assurance Test (tRAT). Deze toetsen zijn identiek, met het verschil dat de eerste toets individueel door studenten wordt gemaakt, en de tweede toets in groepsverband. In teamverband proberen studenten het juiste antwoord bij iedere vraag te achterhalen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaars individuele antwoorden te vergelijken en bespreken. Het team krijgt direct feedback of het antwoord correct is. Wanneer dit niet het geval is, blijft het team proberen totdat het juiste antwoord is gevonden. Het aantal punten dat wordt verdiend met een vraag hangt af van het aantal pogingen dat nodig is om het juiste antwoord te vinden.

Het team kan ook een beroep indienen wanneer zij het niet eens is met de vraag of het antwoord. Met goed onderbouwde argumentatie kunnen zij de docenten ervan overtuigen dat de vraag niet klopt en dat hun antwoord juist is. Docenten bekijken dit en beslissen op basis van de sterkte van de argumentatie of het beroep wordt toegekend. In dat geval wordt het antwoord op de vraag alsnog goed gerekend.

Deze vorm van toetsing stimuleert discussies tussen teamgenoten, wat vervolgens zorgt voor meer diepgang in de stof. Het is daarmee ook een mooi voorbeeld van een formatieve dialoog tussen studenten. Door heterogene teams samen te stellen, leren studenten het meest van elkaar. Hier wordt dus tevens het Mixed Classroom model toegepast. Het is een voorbeeld dat de formatieve dialoog ook tussen studenten plaats kan vinden.

Zie ook: Team-based learning – Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit
Meerdere
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 2
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 1
Niveau: Studieonderdeel
Passend bij welke categorie?
Kennisbasis
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Groepsgewijs (5-12 pers)
Scroll naar boven