Studenten bepalen zelf hun toetsvorm

In de honours cursus Big data meets small data (FSW) kunnen studenten zelf een toetsvorm kiezen waarmee ze laten zien dat ze de leerdoelen hebben bereikt.
In groepen van ongeveer vijf studenten doen zij een onderzoek over een zelf gekozen onderwerp waarbij ze proberen een kwantitatieve social media analyse te combineren met een kwalitatief onderzoek.

In de eerste bijeenkomst bespreekt de docent met studenten de leerdoelen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de vraag: hoe denken zij te kunnen laten zien dat ze de leerdoelen beheersen? De docent nodigt hen uit goed naar de rubric te kijken. Studenten krijgen in deze eerste bijeenkomst te horen dat ze zelf met een goed idee kunnen komen om het onderzoek te presenteren. Enige condities: het product moet tonen dat ze de leerdoelen hebben bereikt en de rubric moet gebruikt kunnen worden. Kunnen ze zelf niets bedenken? Dan wordt het een poster met een presentatie.

Als de groepjes eenmaal met het onderzoek zijn begonnen, kunnen ze hun vorm aan de docent bekend maken. Deze checkt samen met studenten of het met de gekozen vorm lukt om te laten zien dat de groepsleden de leerdoelen hebben bereikt. Dat levert interessante en creatieve groepspresentaties op, zoals een radioprogramma, een serie interviews, ingesproken presentaties en ja, toch ook, posters met een pitch.

Zie ook Toetsvisievorm: De vrijheid en de kaders: Vrije opdrachten in onderwijs en toetsing.

Zie ook: Presentaties, Onderzoeksrapport, Onderzoeksproject.

Faculteit
Fac. der Sociale Wetenschappen
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 4
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 5
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 2
Niveau: Studieonderdeel
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Interpersoonlijke vaardigheden
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven