Projectenleerlijn

In de bacheloropleiding Science, Business and Innovation zijn gedurende de eerste twee jaar vier innovatieprojecten waarbij theorie met een praktijk georiënteerde opdracht wordt gecombineerd. Deze zijn gepland in de korte onderwijsperioden van vier weken (periode 3 en 6).

De vier verschillende projecten waar studenten zich over buigen, zijn bedoeld om de verschillende persoonlijkheidseigenschappen die bij het bedrijfsleven horen aan te leren. De projecten vragen dat studenten ondernemend zijn en dat ze komen met oplossing waarbij de koppeling met het bedrijf in verschillende niveaus kan aannemen afhankelijk van de ervaring van studenten. Dit reikt van een meer generieke uitdaging die gelijkwaardig is voor alle groepen tot een unieke uitdaging waarbij een groep direct met een start-up samenwerkt. De leerlijn eindigt met het bachelorproject waarbij studenten een individuele onderzoeksstage lopen bij een bedrijf naar keuze. In de loop van de innovatieprojecten en met het bachelorproject bouwen studenten dus ruime ervaring op met toenemende vrijheid en verantwoordelijkheid.

Tijdens de projecten is er uitgebreide ondersteuning bij het leren van de opgedane ervaringen. Zo heeft elke student een coach die hen kan helpen in hun ontwikkeling en eventuele vragen kan beantwoorden. Studenten krijgen feedback op de projecten en de ondernemerschapscompetenties van de coach en/ of medestudenten. Aan het eind van elke project schrijven studenten een reflectieverslag waarin zij weergeven wat zij hebben geleerd, wat zij vonden van en hebben gedaan met de feedback, aan welke competenties zij hebben gewerkt (feedup) en waar nog aan gewerkt moet worden (feedforward). Ook bij het bachelorproject aan het einde van de opleiding worden studenten gestimuleerd om te leren van de ervaring. Zowel docenten als een begeleider in het bedrijf verzorgt feedback hetgeen de basis vormt voor een reflectiegesprek en een reflectieverslag. De projecten sluiten op verschillende wijzen aan bij het werkveld en geven inzicht in de praktijk. In het eerste project werken studenten samen met studenten van de opleiding Farmaceutische Wetenschappen aan een plan voor de ontwikkeling van een geneesmiddel. In het tweede project ontwikkelen en adviseren studenten over een business voor een uitdaging dat is aangeleverd door een bedrijf uit de energiesector. In het derde project werken studenten samen met een jong startend technologisch-gedreven bedrijf, in de medisch fysische wereld, en adviseren ze over hoe het bedrijf zich verder kan ontwikkelen. In het vierde project werken studenten van begin tot eind een businessidee uit op het gebied van alternatieve brandstoffen.

De innovatieprojecten worden gedurende de opleiding uitdagender en van studenten wordt een steeds zelfstandiger rol in hun leerproces gevraagd. Zo wordt de feedback tijdens het eerste project met name door de coach gegeven en krijgt peerfeedback vanaf het tweede project een steeds grotere rol. De feedback wordt gegeven door middel van opgestelde rubrics en een ondernemerschap competentiekader. De competenties uit het ondernemerschapskader worden geladen in de tool FeedbackFruits en studenten kunnen elkaars competenties van feedback voorzien. Doordat de projecten gedurende de hele bacheloropleiding lopen, kunnen de ontwikkelingen van studenten vanaf het eerste jaar tot de diplomering goed in kaart worden gebracht.

In de bacheloropleiding Science, Business and Innovation wordt in vier innovatieprojecten theorie gecombineerd met een praktijk-georiënteerde opdracht. De verschillende projecten zijn gericht op het aanleren van persoonlijkheidseigenschappen die bij het bedrijfsleven horen. De leerlijn eindigt met een individueel bachelorproject.
Studenten krijgen feedback op de projecten en de ondernemerschapscompetenties van een coach en medestudenten. Aan het eind van elk project schrijven studenten een reflectieverslag over wat zij hebben geleerd, wat zij vonden van en hebben gedaan met de feedback, aan welke competenties zij hebben gewerkt (feedup) en waar nog aan gewerkt moet worden (feedforward).
Doordat de leerlijn de hele bacheloropleiding omvat, kan de ontwikkeling van studenten goed in kaart worden gebracht.

Zie ook: Projectonderwijs, Challenge Based Onderwijs, ‘Multidisciplinair, interdisciplinair, transdisciplinair onderwijs‘.

Zie ook: Zelfreflectie, Stakeholder interview, Adviesrapport, Onderzoeksrapport, Excursie, Bedrijfsbezoek.

Zie ook: Community Service Learning op de VU.

Zie ook: FeedbackFruits Self Assessment of Work, FeedbackFruits Self Assessment of Skills.

Faculteit
Fac. der Bètawetenschappen
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 4
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 4
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 5
Niveau: Leerlijn/minor
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven