Programmatisch toetsen in de masteropleiding Tandheelkunde

Vanaf studiejaar 2020/2021 wordt bij ACTA binnen enkele klinische lijnen van de masteropleiding Tandheelkunde gewerkt met Entrustable Professional Activities (EPA’s). EPA’s zijn ‘observeerbare taken/verantwoordelijkheden die toevertrouwd worden aan voldoende competente studenten in de opleiding.

Met de invoering van de EPA-systematiek en het daaraan gekoppelde digitale portfolio is de toetsing binnen deze lijnen ingericht volgens de principes van programmatisch toetsen: in plaats van een systeem met enkel high stake beoordelingen wordt gekeken naar de ontwikkeling van de student naar het beoogde eindniveau. Met de implementatie van de EPA-systematiek beoogt ACTA de ontwikkeling van studenten op een geleidelijke en inzichtelijke wijze plaats te laten vinden. Inzicht in de ontwikkeling van de student ontstaat door een mix van datapunten waarbij elk datapunt feedbackgericht is. Studenten verzamelen via EPA-formulieren en andere feedbackformulieren in het portfolio voortdurend bewijzen van hun ontwikkeling tot zelfstandig zorgprofessional.

Bij de begeleiding in de kliniek staan de volgende vragen centraal: ‘Welke handeling vertrouw ik de student in opleiding toe’? en ‘Welke begeleiding is daarbij nodig?’. Die begeleiding wordt bepaald aan de hand van de moeilijkheidsgraad van de casus en de bekwaamheid van de student op een EPA.

Studenten kiezen welke EPA ze willen uitvoeren, waarbij wel voldaan moet worden aan een vastgestelde minimale verdeling van de EPA’s. Na elke kliniekdag wordt een EPA-formulier opgeslagen in het digitale portfolio. De student vult dit formulier eerst zelf in. Nadat de zelfbeoordeling en reflectie van de student is ingevuld, geeft de docent feedback hierop. Het formulier wordt afgesloten met het vaststellen van het retrospectief supervisieniveau, waarmee wordt vastgelegd hoeveel begeleiding er die dag nodig is geweest. In het digitale portfolio zijn dashboards opgenomen, waardoor zowel studenten als docenten snel inzicht kunnen krijgen in de ontwikkeling van
de student. Op basis van het gehele portfolio wordt aan het einde van de klinische lijn een summatieve eindbeoordeling gegeven.

Zie ook: Visie op de ACTA-tandarts van de toekomst en het ACTA Didactisch Concept, Programmatisch toetsen in de Master Geneeskunde.

Faculteit
Tandheelkunde
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 4
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 4
Niveau: Leerlijn/minor
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Scroll naar boven