Onderwijsinnovatie en innovatiebeleid in de praktijk

In de mastertrack ‘Onderwijs & Innovatie’ (een van de tracks binnen de master Pedagogische Wetenschappen), gaan studenten binnen de cursus Beleid en Praktijk van Onderwijsinnovatie op werkbezoek bij verschillende organisatie die zich bezighouden met onderwijs en innovatie. Naar aanleiding van deze bezoeken schrijven studenten in groepsverband een advies of beleidsnotitie naar aanleiding van concrete vragen vanuit de organisaties. Tijdens de colleges worden zij hierin begeleid en leren zij meer over de relatie tussen beleid en onderwijspraktijk. In de afgelopen jaren schreven studenten bijvoorbeeld beleidsnotities voor de gemeente Amsterdam, TNO en de VU Onderwijswerkplaats.

Aangezien het voor studenten een uitdagende opdracht is, creëert de docent ruimte voor feedforward: hij gaat in gesprek met studenten over waar zij staan, waar zij naartoe moeten en wat zij nodig hebben om dit te bereiken. Vervolgens reikt hij hen tools aan die hen op weg helpen.

Naast deze feedforward, zijn er ook enkele feedbackmomenten. Studenten krijgen eenmalig peerfeedback op hun beleidsnotitie. Studenten presenteren hun conceptversies van de beleids-notities waarbij de feedback die zij hebben ontvangen wordt toegelicht. De docent heeft hier ook de mogelijkheid om feedback te geven. Enkele weken voordat de eindversie moet worden inge-leverd hebben studenten nog de kans om feedback te ontvangen van de docent. Zowel de peerfeedback als de feedback van de docent wordt gegeven aan de hand van een vooraf opgesteld beoordelings-formulier. Uiteindelijk koppelen studenten hun beleidsnotitie terug aan de organisatie die hen de opdracht gaf.

Deze manier van leren en toetsen beoogt een betere verbinding tussen theorie en praktijk. Door werkbezoeken en het werken aan de beleidsnotitie is dit één van meest praktijkgerichte vakken uit de opleiding.

Zie ook: Projectonderwijs, Stakeholder interview, Adviesrapport, Excursie, Bedrijfsbezoek.

Zie ook: FeedbackFruits Self Assessment of Work, FeedbackFruits Self Assessment of Skills.

Faculteit
Fac. der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 3
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 2
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 5
Niveau: Studieonderdeel
Passend bij welke categorie?
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven