De vrijheid en de kaders: Vrije opdrachten in onderwijs en toetsing

In de eerstejaarscursus ‘Ethnographic Monographs’ van de bacheloropleiding Sociale en Culturele Antropologie experimenteren studenten met verschillende manieren om een boodschap over te brengen. Het overbrengen van een boodschap is inhoudelijk een belangrijk onderwerp van de cursus. In deze cursus sluiten vorm en onderwerp dus prachtig op elkaar aan.

In één van de opdrachten werken studenten samen aan een project, waarin ze onderzoeken wat het effect is van een gekozen vorm of medium op
hoe een boodschap overkomt. Hierbij besluiten studenten gezamenlijk over de keuze voor een vorm. De creativiteit van studenten heeft geresulteerd in bijvoorbeeld korte films, gedichten, en websites als eindproduct bij deze opdracht. In een reflectieverslag motiveren studenten de gemaakte keuzes, en reflecteren zij op wat zij daarvan hebben geleerd en hoe dit aansluit op de leerdoelen van de cursus.

De aandacht voor de leerdoelen van de cursus bevordert het bewustzijn van studenten voor het leerproces. Dit bewustzijn, gecombineerd met de vrijheid die studenten krijgen bij de keuze voor een vorm, stimuleert bij studenten het eigenaarschap over het leerproces.

Zie ook de Toetsvisievorm: Studenten bepalen zelf hun toetsvorm

Zie ook: Projectonderwijs, Zelfreflectie (reflectieverslag).

Faculteit
Fac. der Sociale Wetenschappen
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 4
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 5
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 3
Niveau: Studieonderdeel
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven