Buzzgroep, zoemgroep, buzzduo’s

Een buzz group (of ‘zoemgroep’) is een activerende onderwijsvorm waarbij studenten in 5 tot 10 minuten op een gestructureerde manier over een probleem nadenken.

De buzzgroep techniek is heel geschikt om studenten intensief na te laten denken over een standpunt, stelling, dilemma, centraal of moeilijk concept uit de stof of een controversiële of moeilijke vraag uit een toets. Studenten verkennen elkaars standpunt en wisselen kennis en gezichtspunten uit.

Deze activiteit kan worden gebruikt aan het begin, tijdens of aan het eind van een college. Aan het begin van een college of werkgroep kan het dienen om snel betrokken te raken bij de stof. Aan het eind van het college kan de studenten worden gevraagd of zij, op basis van nieuwe inzichten en informatie die zij tijdens het college hebben gekregen, hun standpunt op de een of andere manier hebben bijgesteld. Zij kunnen dit bespreken met dezelfde student als aan het begin van het college, of het individueel opschrijven.

Kenmerken

  • Type: kortdurende groepsopdracht
  • Geschikt voor: grote colleges, maar ook kleine werkgroepen
  • Tijdsbesteding tijdens een onderwijsbijeenkomst: 5 tot 15 minuten
  • Groepsgrootte: 2 tot 5
  • Voorbereidingstijd: minder dan een half uur

Uitvoering

  1. Start: Introduceer de opdracht en geef aan wat er van de studenten wordt verwacht en hoe lang ze er voor hebben. Geef aan dat je na afloop van elke groep (of een paar groepen die je aan zal wijzen) hun reaktie zal vragen.
  2. Deel de studenten in in groepen. Een eenvoudige techniek opdat studenten niet altijd met dezelfde mede-studenten samenwerken, is het nummeren van de studenten en hen dan vragen om een groep te vormen met dezelfde nummers. Als de studenten nog ietwat onzeker zijn of zich niet veilig voelen probeer dan eerst dat punt te adresseren. Zie bijvoorbeeld deze onderwijstip.
  3. Groepsfase. De studenten bespreken de wijze waarop ze de opdracht willen bespreken en vervolgens het probleem dat door de docent is voorgelegd. Neem hier ook zo’n 5 minuten voor. 
  4. Deelfase (Share). De docent vraagt alle studenten om hun antwoorden en betrekt de studenten in een ruimere discussie waarin de vele verschillende perspectieven aan bod komen. Als er veel groepen zijn, wijs dan als docent zelf een paar studenten(groepjes) aan om reacties te verzamelen. Neem hier ook zo’n 5 minuten voor. Mentimeter kan nuttig zijn in de deelfase om snel centraal alle antwoorden/meningen/observaties te verzamelen en delen.
  5. Rond af.

Een uitgebreidere vorm van een Buzz group is de Think-Pair-Share techniek waarbij studenten eerst zelf na moeten denken over een respons. Of de Peer Instruction techniek waarbij studenten halverwege de opdrachten hun antwoord kenbaar maken en de docent kan besluiten of de studenten inmiddels al voldoende kennis hebben verworven of er nog een deelronde moet volgen.

Mixed Classroom fase?

Fase 2: Betrekken

Mixed Classroom strategiën?

De illusie van beheersing wegnemen

Voor welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen
Scroll naar boven