Academische werkplaatsen

De VU neemt deel aan verschillende academische werkplaatsen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen academische instellingen, (publieke) organisaties en overheden. In de academische werkplaatsen staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, opleiding en beleid centraal. Het doel hiervan is om de maatschappelijke impact van wetenschappelijke kennis te vergroten. Daarnaast helpen academische werkplaatsen om studenten betekenisvol te laten leren in het kader van A Broader Mind.

Het is voor studenten mogelijk om een opdracht of eindwerk uit te voeren binnen een academische werkplaats. Dit betreffen vraagstukken vanuit de samenleving, die studenten met een academische benadering aanpakken. Zo werken sinds 2001 de stichting Bartiméus en de VU intensief en structureel samen binnen academische werkplaatsen op het terrein van onderwijs en onderzoek voor mensen met visuele beperkingen en visuele-en-verstandelijke beperkingen. Binnen deze werkplaatsen voeren
jaarlijks ongeveer 8 bachelor- en 12 masterstudenten een onderzoeksproject uit in het kader van eindwerken van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen.
Hierbij worden zij begeleid door wetenschappers die betrokken zijn bij de academische werkplaats. In deze eindwerken wordt aandacht besteed aan de vertaalslag van de academische wereld naar de samenleving.

Zie ook: Projectonderwijs, Challenge Based Onderwijs, ‘Multidisciplinair, interdisciplinair, transdisciplinair onderwijs‘.

Zie ook: Zelfreflectie, Stakeholder interview, Adviesrapport, Onderzoeksrapport, Excursie, Bedrijfsbezoek.

Zie ook: Community Service Learning op de VU.

Faculteit
Meerdere
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 2
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 3
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 5
Niveau: Leerlijn/minor
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven