Academische en persoonlijke ontwikkeling

Tijdens de bachelor Criminologie worden studenten begeleid in het ontwikkelen van competenties middels de leerlijn professionele en persoonlijke identiteit (PPI). Studenten zijn verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en worden daarbij ondersteund door een docent-coach en een student-coach (ouderejaarsstudent). Studenten houden de professionele en persoonlijke ontwikkeling bij in een e-portfolio. In de activiteiten van de leerlijn PPI worden studenten handvatten aangereikt die zij kunnen toepassen in het onderwijs en in hun toekomstig werkveld. Dit is een goed voorbeeld van studenten eigen verantwoordelijkheid meegeven. Tijdens de uitreiking van de VU onderwijsprijzen 2021 heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met PPI de Innovatieprijs gewonnen.

Zie ook: Projectonderwijs, Challenge Based Education.

Zie ook: Zelfreflectie, Sollicitatie [link nog invoegen]

Zie ook: FeedbackFruits Self Assessment of Work, FeedbackFruits Self Assessment of Skills.

Faculteit
Fac. der Rechtsgeleerdheid
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 4
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 5
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 2
Niveau: Leerlijn/minor
Passend bij welke categorie?
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte
Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven