Criteriumgericht interview

Een criteriumgericht interview is een opdrachtvorm en vorm van beoordeling waarbij je als docent specifieke vaardigheden of kennis bij de student evalueert, door middel van gestructureerde vragen en op basis van bepaalde criteria. Dit in tegenstelling tot een traditioneel interview waarbij je juist op basis van algemene indrukken een beoordeling geeft.

Het criteriumgericht interview kan een effectieve toetsvorm zijn, omdat het je helpt om de prestaties van je studenten nauwkeurig te meten, en dit hen weer helpt om zich te ontwikkelen. Ook kan het een goede voorbereiding zijn voor toekomstige professionele situaties waar ook vaak een gesprek met criteria gevoerd wordt.

Als toetsvorm kun je een criteriumgericht interview bijvoorbeeld inzetten door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Definieer specifieke leerdoelen – welke leerdoelen wil je bereiken met het interview? Leg ze van tevoren vast. Bijvoorbeeld het vermogen om een probleem op te lossen, communicatievaardigheden of specifieke kennis.
  2. Stel criteria op – op basis van de leerdoelen stel je criteria op waarmee je de student beoordeelt. Bijvoorbeeld het vermogen om relevante informatie te verzamelen, een oplossing te presenteren of de juiste vragen te stellen.
  3. Bereid de interviewvragen voor – op basis van de opgestelde criteria, stel je vragen op die jou als docent, en de student zelf, inzicht geven in hoeverre ze aan de criteria voldoen. 
  4. Voer het interview uit – tijdens het interview reageren de studenten op je vragen en beoordeel je ze op basis van de criteria. 
  5. Beoordeel en geef feedback – na afloop van het interview, beoordeel je de student op basis van de criteria en geef je feedback. 

Enkele voorbeelden:

  • Een student psychologie wordt geïnterviewd over zijn of haar kennis van de verschillende diagnostische criteria voor psychische stoornissen. De student wordt beoordeeld op het vermogen om de criteria te benoemen en te beschrijven en hoe deze gebruikt worden in de diagnostiek.
  • Een student informatica wordt geïnterviewd over zijn of haar vermogen om een softwareprobleem op te lossen. De student wordt beoordeeld op zijn of haar vermogen om het probleem te analyseren, de oorzaak te identificeren en een oplossing te presenteren.
  • Een student rechten wordt geïnterviewd over een juridisch geschil, de student wordt beoordeeld op zijn of haar vermogen om de feiten te analyseren, de wetgeving toe te passen en een juridische conclusie te trekken.

Tip: Je kunt ook een groep interviewen!

Meer weten?

Zie ook: Mondelinge toets, Interview, FeedbackFruits Skill Review

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven