Stakeholderinterview

Een stakeholderinterview is een toetsvorm waarbij studenten een interview afnemen met een persoon die een belanghebbende is in verband met het onderwerp dat ze leren. Dit kan bijvoorbeeld een ondernemer, een beleidsmaker, een deskundige, een klant of een gebruiker zijn. De studenten bereiden een set van vragen voor en leiden vervolgens het interview om informatie te verzamelen over het onderwerp. Dit interview en de informatie daaruit kun je ze laten verwerken op verschillende manieren, zoals een schriftelijk verslag, artikel of een video.

Het stakeholderinterview kun je inzetten om kennis te toetsen en ook verschillende vaardigheden zoals:

  1. Voorbereiding – je toetst hoe goed de studenten zich hebben voorbereid op het interview door de vragen en het onderwerp te analyseren.
  2. Interviewvaardigheden – je toetst de studenten op hun vaardigheden in het stellen van vragen, het activeren van een gesprek en het luisteren naar de antwoorden.
  3. Analyse – je toetst de studenten op hun vermogen om de verzamelde informatie uit het interview te analyseren en te interpreteren.
  4. Communicatie – je toetst de studenten op hun vermogen om de informatie duidelijk en effectief te communiceren.
  5. Reflectie – je toetst de studenten op hun reflectievermogen over hun eigen prestaties en de aanbevelingen die ze doen voor verbetering.

Een stakeholderinterview is een goede manier om de studenten te laten werken met echte situaties en echte problemen. Dit helpt ze bij het ontwikkelen van hun professionele vaardigheden en het begrip van hun vakgebied.

Meer weten?

Zie ook: Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht, Bedrijfsbezoek.

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven