Reflectief interview

Bij een reflectief interview vraag je een of meerdere studenten om terug te kijken naar een ervaring of situatie, om te reflecteren op wat er is gebeurd en wat er geleerd is. Het is bedoeld om de studenten te helpen bij het verwerven van inzicht in hun eigen denken en handelen. Je vraagt de student bijvoorbeeld vooraf om terug te kijken naar een groepsproject, stage of kritisch incident, te reflecteren en hun leerdoelen te identificeren. Tijdens het interview vraag je de student om de ervaring te beschrijven, wat de student geleerd heeft en hoe zij in de toekomst anders zullen handelen. Na afloop beoordeel je de student op basis van hun vermogen om te reflecteren op de ervaring of situatie en hun vermogen om inzicht te verwerven in hun eigen denken en handelen.

Enkele voorbeelden:

  • Een student bedrijfskunde wordt geïnterviewd over een groepsproject dat hij of zij heeft uitgevoerd. De student wordt gevraagd om te reflecteren op hoe hij of zij heeft samengewerkt met de groep, leiderschap heeft getoond en deze ervaring kan toepassen in toekomstige situaties.
  • Een student journalistiek wordt geïnterviewd over een specifiek artikel dat hij of zij geschreven heeft. De student wordt gevraagd om te reflecteren op hoe hij of zij de informatie heeft verzameld, feiten heeft geverifieerd en de ervaring kan toepassen in toekomstige situaties.
  • Een student van de lerarenopleiding wordt geïnterviewd over een lessituatie. De student wordt gevraagd om te reflecteren op hoe hij of zij de les heeft voorbereid, hoe hij of zij de les heeft gegeven en de ervaring kan toepassen in toekomstige situaties.

Meer weten?

Zie ook: ZelfreflectieReflectief journaal.

Zie ook: FeedbackFruits Self Assessment of Skills.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte?

Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)
Scroll naar boven