Practicum met verslaglegging

Een practicum is een vorm van praktijkleren waarbij leerlingen de geleerde theorie in de praktijk toepassen. Studenten kunnen experimenten uitvoeren, materialen synthetiseren, metingen doen, ingrepen uitvoeren, conclusies trekken enz.

Via een verslag leggen de studenten hun ervaringen, bevindingen, en resultaten van het practicum vast. Dit kun je ze bijvoorbeeld (individueel of in groepjes) laten doen in de vorm van een verslag, een presentatie, een portfolio of een andere vorm van documentatie. Hierdoor krijg je inzicht in de vaardigheden en kennis van de studenten en kun je gericht feedback geven op de uitvoering van het practicum en de verslaglegging. Daarnaast werken de studenten zo aan vaardigheden zoals praktische toepassing, probleemoplossing, samenwerking, schriftelijke communicatie en presentatie.

Enkele voorbeelden:

  • Scheikunde: de studenten voeren experimenten uit in het laboratorium om materialen te testen en analyseren of materialen te synthetiseren. Ze beschrijven het doel van de experimenten, de uitvoering, de resultaten en conclusies.
  • Biologie: de studenten voeren een experiment uit om de groei van schimmels te onderzoeken onder verschillende omstandigheden en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe het experiment is uitgevoerd, ze beschrijven de resultaten en trekken conclusies.
  • Bedrijfskunde: de studenten bezoeken een bedrijf en maken een verslag waarin zij de geobserveerde supply chain processen beschrijven, de gesprekken met medewerkers analyseren en aanbevelingen doen voor verbeteringen.
  • Informatica: de studenten ontwikkelen een software-applicatie en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe de app is ontworpen, de uitdagingen die zij tegenkwamen, de gebruikte technologie├źn en de resultaten van de testen.
  • Psychologie: de studenten voeren een onderzoek uit naar de relatie tussen emotionele intelligentie en leiderschapsstijl en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe het onderzoek is uitgevoerd, de resultaten analyseren en conclusies trekken.
  • Milieukunde: de studenten voeren een veldstudie uit om de waterkwaliteit van een rivier te onderzoeken en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe de veldstudie is uitgevoerd, welke parameters zijn gemeten, de resultaten analyseren en aanbevelingen doen voor verbeteringen.
  • Communicatiewetenschappen: de studenten voeren een campagne uit voor een maatschappelijk probleem en maken een verslag waarin zij beschrijven hoe de campagne is opgezet, welke strategie├źn zijn gebruikt en welke resultaten zijn behaald.

Meer weten?

Zie ook: Labster, Journal

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven