Portfolio

Een portfolio is een verzameling van werkstukken, projecten en andere producten die door de studenten zijn gemaakt tijdens hun studie of tijdens een specifiek vak. Het is een tool die studenten kan helpen om hun leerproces te documenteren en hun ontwikkeling te laten zien.

Het opbouwen van een portfolio kun je als toetsvorm inzetten door de studenten (een aantal) documenten of projecten in te laten dienen als onderdeel van hun beoordeling. Hierbij kunnen ze laten zien wat ze hebben geleerd, hoe ze deze kennis en vaardigheden in de praktijk hebben toegepast en hierop reflecteren. Je kunt ze hierbij bijvoorbeeld beoordelen op het schrijven van wetenschappelijke rapporten, het geven van presentaties, het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van projecten en het reflecteren op het leerproces bij elk van deze producten. 

Een portfolio kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals:

  1. Reflectieve stukken – hierin beschrijft de student zijn of haar leerproces en hoe hij of zij de geleerde kennis heeft toegepast.
  2. Werkstukken – hierin worden producten getoond die door de student zijn gemaakt, zoals rapporten, essays of presentaties.
  3. Projecten – hierin worden grotere projecten getoond waarin de student zijn of haar kennis en vaardigheden heeft toegepast.
  4. Feedback van docenten – hierin wordt aangegeven hoe de student presteert en waar nog verbeterpunten liggen.

Meer weten?

Zie ook: Portfolio interview, Reflectief journaal.

VU Taxonomie?

Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven