Plan van aanpak

Een plan van aanpak of planningsopdracht is een toetsvorm waarbij je studenten een plan of strategie laat ontwikkelen voor een bepaald project of een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een marketingplan, een operationeel plan of een financieel plan zijn. Er zijn verschillende manieren waarop je een planningsopdracht kan inzetten als toets, zoals een case of scenario van een echt of fictief bedrijf of organisatie, waar de studenten een plan voor ontwikkelen. Zorg hierbij altijd voor een heldere connectie met de geleerde stof en geef de studenten feedback op hun plan zodat ze dit kunnen verbeteren voor de definitieve versie. Je kunt de studenten de plannen ook laten presenteren aan hun studiegenoten, of experts uit het veld.

Een plan van aanpak helpt de studenten om vaardigheden te ontwikkelen zoals strategisch denken, probleemoplossing, analyse, presentatievaardigheden en samenwerking.

Er zijn verschillende manieren om de kennis van de studenten te toetsen via een plan van aanpak, beoordeel de studenten bijvoorbeeld op:

  1. De inhoud van het plan. Bevat het plan de juiste informatie en passen de studenten de juiste inzichten en kennis toe?
  2. De structuur en opbouw van het plan. Heeft het plan een logische opbouw en formuleren de studenten hun idee├źn duidelijk?
  3. De gebruikte methoden. Hebben de studenten de juiste methoden gebruikt om informatie te verzamelen, te analyseren en te presenteren?
  4. De praktische toepasbaarheid. Is het plan praktisch toepasbaar en houden de studenten rekening met de beperkingen en mogelijkheden in de realiteit?
  5. Creativiteit en innovatie. Denken de studenten out-of-the-box en bevat het plan unieke elementen?
  6. De kwaliteit van de presentatie. Presenteren de studenten hun plan op een heldere en overtuigende manier?
  7. De omgang met feedback. Hoe hebben de studenten hun plan verbeterd na de feedback?

Door deze verschillende aspecten te evalueren, kun je een goed beeld krijgen van de kennis en vaardigheden van de studenten en de manier waarop ze deze toepassen in de praktijk.

Meer weten?

Zie ook: Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven