Observatie (van gedrag)

Bij een observatie als toetsvorm observeer en beoordeel je het gedrag van de studenten om inzicht te krijgen in bepaalde factoren. Je kunt de studenten bijvoorbeeld observeren op een werkplek, op de onderwijsinstelling, in een groepssetting, tijdens een handeling of via een simulatie of rollenspel. Met observaties kun je studenten beoordelen op hun prestaties en hun vermogen om vaardigheden en kennis toe te passen in echte situaties. Hierdoor krijg je een meer integrale en realistische beoordeling van hun vaardigheden en kunnen ze zich beter voorbereiden op de praktijk.

Je kunt studenten met een observatie bijvoorbeeld toetsen op:

  • De uitvoering van praktische taken: bijvoorbeeld hands-on oefeningen, presentaties, experimenten, demonstraties en beroepshandelingen.
  • Analytische vaardigheden: bijvoorbeeld probleemoplossing, kritisch denken en beslissingsvaardigheden.
  • Samenwerkingsvaardigheden: bijvoorbeeld communicatie, teamwork en leiderschapsvaardigheden.
  • Kennis en begrip: bijvoorbeeld kennis van theorie├źn, begrip van concepten en toepassen van principes.
  • Attitudes en waarden: bijvoorbeeld motivatie, inzet, verantwoordelijkheid en integriteit.

Het is belangrijk om hiervoor heldere criteria op te stellen en deze vooraf te communiceren aan de studenten. Maak afspraken met ze over hoe en wanneer de observatie plaatsvindt en beoordeel ze bij voorkeur alleen op basis van de afgesproken criteria. Neem de resultaten mee in je beoordeling en bespreek het met hen. Een rubric of beoordelingsschema of -formulier kan hierbij helpen om tot een transparante en objectieve beoordeling te komen.

Meer weten?

Zie ook: Objective Structured Clinical Examination (OSCE), FeedbackFruits Skill Review

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven