Kritisch incident

Een kritisch incident is een situatie waarbij een student tijdens een stage of simulatie wordt geconfronteerd met een complexe, onverwachte of emotioneel beladen situatie. Hierbij wordt verwacht dat de student hier adequaat en snel op kan reageren. Kritische incidenten kun je inzetten om studenten te toetsen op hun professionele vaardigheden, geleerde stof en hun vermogen om te handelen in echte situaties. Het kritische incident kan zich voordoen in een echte situatie zoals een stage of coschap, maar kun je ook simuleren via bijvoorbeeld rollenspellen, laten zien via een video of schriftelijk voorleggen. De methode is ook geschikt voor bij de inzet van de zogeheten Mixed Classroom-setting, bijvoorbeeld om hot-moments te bespreken.

Als toetsvorm kun je het op verschillende manieren inzetten:

 • Een rollenspel waarbij je de studenten direct beoordeelt op hun vaardigheden.
 • Een schriftelijke opdracht waarbij je de studenten vraagt om bijvoorbeeld een rapport te schrijven over hoe ze een kritisch incident zouden aanpakken.
 • Een groepsopdracht waarbij je de studenten in groepen indeelt en vraagt om samen een kritisch incident op te lossen.
 • Individuele presentaties waarbij de studenten een presentatie geven over hoe ze een kritisch incident zouden aanpakken.
 • Reflectie op het eigen handelen waarbij de studenten reflecteren op een gesimuleerde situatie waarbij ze zich in een kritisch incident bevonden.
 • Een beoordelingsgesprek waarbij je een kritisch incident bespreekt.
 • Een reflectief journaal of portfolio waarin de studenten details bijhouden over het kritische incident. 

Voorbeelden van kritische incidenten:

 1. Een student Rechten wordt geconfronteerd met een casus waarin een cliënt beschuldigd wordt van witwassen van geld. De student moet snel en adequaat handelen om de cliënt te verdedigen, bewijzen te verzamelen en een verdediging op te bouwen.
 2. Een student Bedrijfskunde wordt geconfronteerd met een casus waarin een bedrijf waar hij/zij stage loopt te maken heeft met een grote cyberaanval. De student moet snel en adequaat handelen om de gevolgen van de aanval te beperken en herstelmaatregelen te treffen.
 3. Een student Psychologie wordt geconfronteerd met een casus waarbij een patiënt die hij/zij behandeld, dreigt zelfmoord te plegen. De student moet snel en adequaat handelen om de patiënt te helpen en te voorkomen dat hij/zij zichzelf iets aandoet.
 4. Een student Politieke Wetenschappen wordt geconfronteerd met een casus waarbij een land waar hij/zij zich mee bezig houdt, in een politieke crisis terecht komt. De student moet snel en adequaat handelen om de situatie te analyseren en oplossingsvoorstellen te doen.

Meer weten?

Zie ook:

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven