Journaling (dagboek) en supervisie

Journaling (dagboek of logboek) en supervisie zijn methoden die vaak gebruikt worden als toetsvorm voor studenten die bijvoorbeeld een stage lopen. Beide methoden kun je inzetten om studenten te helpen bij het reflecteren op hun ervaringen en het leren van hun werk in de praktijk.

Bij journaling houden studenten dagelijks of wekelijks een dagboek of logboek bij waarin ze hun ervaringen, gedachten en gevoelens beschrijven over hun leerproces of stage. Bij supervisie hebben de studenten regelmatig overleg met een supervisor over hun ervaringen tijdens de stage. Deze twee methoden zijn dus goed te combineren door de student periodiek het dagboek te laten inleveren en daar samen over te evalueren. Je kunt beide methoden inzetten om bijvoorbeeld de volgende zaken te evalueren:

  • Reflectie – hoe goed reflecteert de student op zijn of haar ervaringen tijdens de stage?
  • Probleemoplossing – hoe effectief lost de student problemen op die zich voordoen tijdens de stage?
  • Zelfstandigheid – is de student in staat om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar werk tijdens de stage?
  • Communicatievaardigheden – hoe effectief communiceert de student met de supervisor en andere personen op de stageplaats?
  • Professionaliteit – hoe professioneel gedraagt de student zich tijdens de stage?

Meer weten?

Zie ook: Zelfreflectie, Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven