Take-hometentamen

Let op! Generatieve AI zal deze opdracht- en toetsvorm waarschijnlijk veel minder effectief maken.

Een take-hometentamen is een toets die je je studenten meegeeft of online laat doen op afstand, meestal thuis. Het verschil met een traditioneel tentamen is dat de studenten meer tijd hebben om het tentamen te maken en vaak ook toegang hebben tot hun aantekeningen of boeken. Dit heeft verschillende voordelen ten opzichte van een tentamen op locatie:

  • uit onderzoek blijkt dat deze vorm zorgt voor langere retentie van de leerstof;
  • het vermindert stress en prestatieangst;
  • het is vaak meer in lijn met de beroepspraktijk;
  • het geeft studenten meestal de mogelijkheid om zelf het moment van het tentamen te kiezen binnen een bepaalde periode. 

Je kunt het take-hometentamen als volgt inzetten:

  • Geef studenten duidelijke richtlijnen en een deadline waarop het tentamen moet worden ingediend.
  • Zorg ervoor dat je duidelijke criteria hebt voor het beoordelen van het tentamen, zodat studenten weten wat er van hen verwacht wordt.
  • Overweeg het gebruik van software voor plagiaatpreventie om te zorgen dat studenten zich aan de regels houden.

Take-hometentamens brengen ook uitdagingen met zich mee. Studenten zijn sneller geneigd om alleen de stof door te nemen die nodig is om de vragen te beantwoorden. Ook is het mogelijk voor studenten om hulp in te schakelen, het is daarom belangrijk om hiervoor regels op te stellen. Bijvoorbeeld dat samenwerking toegestaan is, maar dat het persoonlijke aspect in de antwoorden zichtbaar moet zijn. Ook kun je iedere student andere vragen of opdrachten geven, dit zorgt wel voor meer werk bij het nakijken.  Daarnaast moet je zorgen voor uitdagende vragen die een hoger cognitief denkniveau vereisen bij de studenten, zodat het antwoord op de vragen Googelen niet voldoende is.

Tip: Laat studenten – binnen bepaalde grenzen – hun eigen manier van beantwoorden kiezen. Bijvoorbeeld schriftelijk, video, een presentatie, een powerpoint of een ander format.

Aandachtspunt: door de beschikbaarheid van online programma’s zoals ChatGPT moet je als docent zorgen dat opdrachten meer vergen dan slechts informatie via een dergelijke dienst ophalen om te bewerken en in te dienen. Zie deze tip over het omgaan met ChatGPT en hou universitaire of facultaire richtlijnen in de gaten.

Meer weten?

Tools: Canvas Assignments.

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven