Posterpresentatie (symposium)

Een posterpresentatie is een (analoge of digitale) visuele presentatie die wordt gebruikt om onderzoeksresultaten, concepten of gegevens op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier te presenteren en deze gemakkelijker te begrijpen maakt. Denk aan een posterpresentatie over de resultaten van een onderzoeksproject, een nieuwe theorie of concept, de analyse van een casus of de evaluatie van een bestaand beleid of programma. Deze toetsvorm is een effectieve manier om studenten te beoordelen op hun onderzoeksvaardigheden, presentatievaardigheden en communicatieve vaardigheden.

Het organiseren van een posterconferentie voor studenten kan heel goed fungeren als een interessante en levendige afsluiting van het onderwijsonderdeel (bijv. een onderzoeksproject) waar de poster het uiteindelijke resultaat van is. Bij elke poster kan de student (of het groepje) gevraagd worden een elevator pitch doen of een presentatie verzorgen waarbij de poster de ‘praatplaat’ vorm. Zo kunnen direct aanvullende communicatievaardigheden worden getoetst.

Een posterconferentie kan ook goed online worden georganiseerd met Gather.town.

Studenten kunnen posters maken met eenvoudige Office software zoals Powerpoint.

Een PICO-presentatie is een specifieke vorm van posterpresentatie die wordt gebruikt in de gezondheidszorg om de resultaten of analyse van een onderzoek of medisch onderwerp te presenteren. De presentatie moet helder en aantrekkelijk zijn, met gebruik van afbeeldingen, grafieken en tabellen om de resultaten van het onderzoek te verduidelijken. Hierbij worden de belangrijkste bevindingen duidelijk weergegeven en onderbouwd met wetenschappelijke referenties. Hierbij wordt het acroniem PICO gebruikt om de belangrijkste aspecten van de onderzoeksvraag samen te vatten en identificeren, namelijk:

  • P – patiënt, probleem of populatie die wordt onderzocht
  • I – interventie of behandeling die wordt onderzocht
  • C – controle of comparison (vergelijking) met een andere interventie of behandeling
  • O – outcomes, het resultaat of effect dat wordt gemeten

Om een poster- of PICO-presentatie in te zetten als toetsvorm kun je het volgende doen:

  • Geef studenten specifieke onderwerpen of onderzoeksvragen die ze moeten onderzoeken en presenteren.
  • Stel duidelijke richtlijnen en formaten voor de poster- of PICOpresentatie vast, waaronder de grootte en de informatie die moet worden opgenomen.
  • Geef studenten voorbeelden van goede posters uit eerdere jaren.
  • Bied eventueel een beoordelingsformulier aan, zodat je studenten kunt beoordelen op basis van specifieke criteria, zoals de helderheid van de presentatie, de kwaliteit van de onderzoeksmethoden en de originaliteit van de conclusies.

Meer weten?

Zie ook: Mondeling, Verdediging, Elevator pitch, Onderzoeksproject.

Tools: Gather, PowerPoint.

VU Taxonomie?

Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven