Mondeling

Een mondeling is een vorm van beoordeling waarbij je de prestaties en kennis van de student via mondelinge communicatie evalueert. Doorgaans gaat het om een mondeling tentamen dat uit een vraaggesprek bestaat, individueel of groepsgewijs. Daarbij stel je vragen over het onderwerp waarop je wil toetsen. Hierbij toets je de student op kennis van het vak en ook op communicatievaardigheden. 

Om een mondeling te geven kun je het volgende doen:

  1. Stel duidelijke beoordelingscriteria op, zoals kennis, presentatievaardigheden, communicatievaardigheden.
  2. Stel de vragen vooraf op en zorg dat ze relevant zijn voor de stof die is aangeboden.
  3. Geef de studenten voldoende tijd om zich voor te bereiden.
  4. Bied aan om de toets op te nemen voor nadere analyse.
  5. Beoordeel objectief en geef constructieve feedback aan de studenten.

Enkele voorbeelden:

  • Taal- en literatuurwetenschappen – een mondeling tentamen waarbij je de studenten ondervraagt over specifieke teksten of een verhaal dat ze moeten analyseren.
  • Rechten – een rollenspel waarbij de studenten een rechtszaak naspelen en de rol van advocaat, rechter of getuige spelen.
  • Natuur- en sterrenkunde – een individueel gesprek met de docent waarbij studenten worden ondervraagd over specifieke concepten en berekeningen.
  • Kunstgeschiedenis – een mondelinge verdediging van een scriptie waarbij de student zijn onderzoek naar een specifiek kunstwerk presenteert en verdedigt.

Er zijn ook andere manieren om de kennis en vaardigheden van de studenten mondeling te toetsen: een presentatie over een onderwerp dat gerelateerd is aan de stof, een groepsdiscussie over bijvoorbeeld een casus, een rollenspel of een mondelinge verdediging van een scriptie of onderzoeksrapport. 

Meer weten?

Zie ook: presentatie, verdediging

VU Taxonomie?

Gesproken communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven