Elevator pitch

Een elevator pitch is een korte, krachtige presentatie die de luisteraar op een snelle en overtuigende manier moet overtuigen van een product, idee of concept dat de student presenteert. Je kunt het inzetten als toetsvorm om studenten te helpen bij het ontwikkelen van hun communicatievaardigheden en het vermogen om snel en effectief een boodschap over te brengen. Laat ze bijvoorbeeld een elevator pitch geven over een idee, onderwerp dat ze onderzochten of product dat ze ontwikkelden. Hierbij geef je meestal een maximum aantal minuten dat de pitch mag duren, meestal tussen de één en vijf minuten. Bij een elevator pitch kun je de studenten evalueren op aspecten zoals presentatievaardigheden, overtuigingskracht, duidelijkheid en de kwaliteit van de boodschap.

Enkele voorbeelden:

  1. Laat een student bedrijfskunde die een nieuwe app heeft ontwikkeld voor het beheren van financiën, een elevator pitch geven over hoe de app de gebruiker kan helpen beter grip te krijgen op hun uitgaven en besparingen.
  2. Laat een student milieukunde die een onderzoeksproject heeft uitgevoerd naar de gevolgen van plastic afval op oceanen, een elevator pitch geven over de resultaten en bevindingen van het onderzoek en de noodzaak om verder te werken aan de oplossing van het probleem.
  3. Laat een student architectuur die een nieuwe manier heeft ontworpen om gebouwen duurzamer te maken, een elevator pitch geven over de voordelen van de technologie en hoe het bijdraagt aan een beter milieu.
  4. Laat een student psychologie die onderzoek heeft gedaan naar de effecten van stress op de mentale gezondheid, een elevator pitch geven over de resultaten en hoe de bevindingen kunnen worden gebruikt om mensen te helpen beter om te gaan met stress.

Tip: laat je studenten ter variatie een video pitch maken of een pechakucha. Of laat ze gebruik maken van een argumentieschema om hun verhaal te structureren en de belangrijkste argumenten naar voren te kunnen brengen.

Meer weten?

Zie ook: Presentatie, Verdediging (referaat), Mondeling tentamen, Argumentatieschema.

VU Taxonomie?

Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven