Bedrijfsbezoek

Een eerste vorm van bedrijfsbezoeken vindt vaak plaats aan het begin van een opleiding. Daarbij komen studenten soms Ć¼berhaupt voor het eerst in aanraking met bedrijven of organisaties. Door presentaties van directeuren of personeel wordt een eerste blik gegeven over visies en strategieĆ«n van bedrijven en het reilen en zeilen van de processen en bedrijfsvoering.

Bij uitgebreidere bedrijfsbezoeken vormt het daadwerkelijke bezoek een onderdeel van een grotere opdracht rondom zo’n bedrijf. Je kunt het bedrijfsbezoek dan inzetten om de opgedane kennis van studenten te toetsen in de praktijk. Geef ze bijvoorbeeld opdrachten vooraf of tijdens het bedrijfsbezoek die relevant zijn voor de geleerde stof. Laat studenten Bedrijfskunde bijvoorbeeld de interne processen en structuren van het bedrijf analyseren, de strategie evalueren en verbetervoorstellen te doen. Laat studenten een case-study maken van het bedrijf, met bedrijfsanalyse en -strategie, en deze bijvoorbeeld presenteren tijdens een groepsdiscussie aan het einde van het bezoek of achteraf. Of denk aan studenten Informatica die een bezoek brengen een softwarebedrijf waar ze de softwareontwikkelingsprocedures analyseren en evalueren, of een softwareontwerp maken voor een specifieke toepassing. De opdrachten kun je evalueren en laten meewegen in de eindbeoordeling van de cursus. 

Het voordeel van een bedrijfsbezoek is dat het de studenten een realistische ervaring biedt in de echte wereld, dit is een belangrijke toevoeging op de theorie en zorgt voor transfer van de opgedane kennis vanuit een fictieve of theoretische setting, naar het echte leven en de werkpraktijk. Daarnaast verhogen dit soort ervaringen de motivatie van de studenten.

Bij een bedrijfsbezoek kun je verschillende soorten opdrachten inzetten om de kennis van de studenten te toetsen, zoals:

  • Analyseopdrachten van bepaalde aspecten of processen in het bedrijf. Laat ze bijvoorbeeld een SWOT-analyse maken. 
  • Probleemoplossing-opdrachten waarbij de studenten een bestaand probleem proberen op te lossen op basis van hun geleerde stof.
  • Presentatie-opdrachten waarbij de studenten hun analyse, oplossing of idee presenteren aan een panel van docenten of experts uit de branche. 
  • Projectopdrachten waarbij studenten gedurende langere tijd werken aan bijvoorbeeld een nieuw product ontwerpen, een marketingcampagne ontwikkelen of een technische oplossing bedenken. 
  • Groepswerk waarbij studenten in groepjes samen een van de bovengenoemde opdrachten uitvoeren. 

Meer weten?

Zie ook: Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht.

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Geschreven communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven