Conceptmap, boomdiagram, schema, venndiagram, tijdlijn

Een boomdiagram, schema, venndiagram, conceptmap of tijdlijn zijn grafische hulpmiddelen die relaties, processen, concepten en hiërarchische structuren visualiseren. Je kunt ze inzetten door individueel of in groepjes aan je studenten te vragen om er één te maken over een bepaald onderwerp of concept uit het leermateriaal. Zo krijg je inzicht in de kennis en het begrip van de studenten over het onderwerp en kun je gericht feedback geven op de structuur en inhoud. Daarnaast kun je het ook als opdrachtvorm/toetsvorm inzetten voor het evalueren van vaardigheden zoals organisatie, analyse, systematiek en visualisatie.

Een boomdiagram bestaat uit een stam (of hoofdonderwerp) en takken (of subonderwerpen) die van de stam afsplitsen. Je kunt het gebruiken om de structuur van een onderwerp of een concept te visualiseren. Bijvoorbeeld: “Maak een boomdiagram over de evolutie van de aarde, inclusief de verschillende tijdperken en de belangrijkste gebeurtenissen en organismen.”

Een venndiagram bestaat uit cirkels of ovaalvormige gebieden die elkaar overlappen, waarmee de elementen die in meer dan één groep voorkomen worden aangegeven. Bijvoorbeeld: “Maak een venndiagram om de verschillen en overeenkomsten te vergelijken tussen de democratische systemen van de Verenigde Staten en Canada.”

Een schema kan bestaan uit verschillende elementen zoals tekst, afbeeldingen, symbolen, en verbindingslijnen. Er zijn vele soorten schema’s zoals een flowchart, een mindmap, een conceptmap, een tijdlijn, een processchema, een structuurschema. Bijvoorbeeld: “Maak een flowchart van het proces van DNA-replicatie.”

Conceptmaps bestaan uit concepten (voorgesteld als cirkels of vakjes) en verbindingslijnen (of pijlen) die aangeven hoe de concepten met elkaar verbonden zijn. De verbindingslijnen kunnen ook labels bevatten die de relatie tussen de concepten beschrijven. Bijvoorbeeld: “Maak een conceptmap over de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering.”

Meer weten?

Zie ook: Argumentatieschema.

Tools: Google Jamboard.

VU Taxonomie?

Kennisbasis
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven