Driestapsinterview

Bij de opdrachtvorm ‘drietrapsinterview’ werken studenten in groepjes van drie: een interviewer, een geïnterviewde en een notulist. Als docent draag je een onderwerp aan. Dat kan inhoudelijk zijn over een onderwerp van de cursus waar verschillende interpretaties mogelijk zijn. Bijvoorbeeld interpretaties van onderzoeksresultaten of theoretische modellen.

Hieronder een voorbeeld van inzet bij een Mixed Clasroom situatie.

De docent wijst bijvoorbeeld ‘het klimaat in de les’ aan als onderwerp. De studenten interviewen elkaar over wat ze willen en nodig hebben van de docent en de groep voor een veilig of meer productief klimaat.

Na vijf minuten worden de rollen gewisseld. Als alle studenten geïnterviewd zijn, worden de notities samengevat en vormen ze input voor een plenaire discussie. Deze oefening kan halverwege de cursus worden herhaald, om na te gaan wat studenten vinden van het klassenklimaat en wat ze zouden willen aanpassen.

Zie ook: Buzzgroep, Think-Pair-Share.

Mixed Classroom fase?

Fase 1: Sensitiveren

Mixed Classroom strategiën?

Monitoren van het leerklimaat

Voor welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Voor welke uitvoering: Individueel en/of groepsgewijs?

Groepsgewijs (2-4 pers)

Best practice van een specifieke faculteit?

Geen
Scroll naar boven