Studenten formuleren zelf formatieve meerkeuzevragen

Bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen wordt gebruikgemaakt van Peerwise. Peerwise is een tool waarin studenten meerkeuzevragen voor elkaar kunnen verzinnen en vervolgens elkaars vragen kunnen beantwoorden. De docent houdt zicht op de ingezonden vragen. Op deze manier zijn studenten actief met de stof bezig, helpen zij elkaar verder en wordt voor zowel de docent als studenten duidelijk welke kennis al beheerst wordt en waar nog aan gewerkt moet worden. Dit is een mooi voorbeeld waarop studenten elkaar naar een hoger niveau tillen.

Zie ook: Toetsvragen bedenken.

Zie ook: PeerWise

Faculteit
Fac. der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 3
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 1
Niveau: Programme component
Passend bij welke categorie?

Welke totale groepsgrootte

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Scroll naar boven