Peerfeedback met FeedbackFruits

In de opleidingen Farmaceutische Wetenschappen en Drug Discovery and Safety (BETA) wordt in verschillende studieonderdelen gebruik gemaakt van peerfeedback. Hiervoor wordt de tool FeedbackFruits ingezet.

In de opleidingen geven studenten regelmatig feedback op gemaakt werk van medestudenten, waaronder onderzoeksverslagen, motivatiebrieven, werkgroepopgaven, presentaties, maar ook op de samenwerking bij groepswerk. De feedback wordt gegeven aan de hand van dezelfde criteria als de docenten gebruiken voor de beoordeling van de eindopdracht. Dit vergroot de overeenkomsten tussen de leeractiviteiten en de uiteindelijke toetsing, wat bij studenten het gevoel creëert dat de opdrachten echt zinvol zijn. Ook wordt er ingezet op dialoog over en reflectie op de feedback en hoe deze kan worden gebruikt ter verbetering van het eigen werk. In tegenstelling tot de eindopdracht krijgen studenten geen cijfer voor de opdrachten waar feedback op wordt gegeven. Het maken van deze opdrachten en het geven van de feedback is echter wel verplicht. Bij feedback van onvoldoende kwaliteit of het ontbreken van een opdracht moeten studenten een extra opdracht uitvoeren. Daarnaast zijn de gerelateerde bijeenkomsten minder zinvol voor studenten wanneer ze het voorbereidende werk niet hebben verricht
(flipped classroom principe).

Op deze manier is peerfeedback leerzaam voor zowel de studenten die feedback geven als de studenten die de feedback ontvangen. Ook werkt deze formatieve toetsvorm als activerend. Het is een voorbeeld dat de formatieve dialoog ook tussen studenten onderling plaats kan vinden.

Zie ook: FeedbackFruits Peer Review, maar ook FeedbackFruits Discussion on Work of FeedbackFruits Self Assessment of Skills.

Faculteit
Fac. der Bètawetenschappen
Toetsing integraal onderdeel van het leerproces: 5
Toetsing stimuleert eigenaarschap: 2
Toetsing bereidt voor op rol in maatschappij: 1
Niveau: Studieonderdeel
Passend bij welke categorie?
Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Gesproken communicatie
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriëre

Welke totale groepsgrootte
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke uitvoering: individueel of in groepsverband
Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Scroll naar boven