3-minutenpaper (one-minute paper, exit-slips)

Bij een 3-minutenpaper vraag je studenten om hun kennis en begrip van een specifiek onderwerp te demonstreren in slechts 3 minuten. Met een 3-minutenpaper kun je studenten uitdagen om snel en efficiënt hun kennis te verzamelen en te organiseren, hoofd- en bijzaken te onderscheiden, de belangrijkste elementen op te schrijven, en kun je hen beoordelen op hun vermogen om kennis snel toe te passen.

Bijvoorbeeld op deze manier:

  1. Stel een duidelijke vraag of geef een onderwerp waarop de studenten moeten reageren, wees hierin zo specifiek mogelijk.
  2. Geef ze 3 minuten de tijd om hun antwoord op te schrijven. Doe dit bijvoorbeeld met behulp van Mentimeter.
  3. Laat studenten antwoorden zelf verzinnen. Raad ze af om gebruik te maken van hun boek of ander hulpbronnen.
  4. Beoordeel de antwoorden op basis van duidelijke criteria, zoals kennis, begrip, duidelijkheid en logica.
  5. Gebruik de resultaten van de 3-minutenpaper als basis voor de terugkoppeling naar de studenten en bespreek de resultaten met hen.

Enkele voorbeelden:

  • Psychologie: “Beschrijf de theorie van de zelfdeterminatie.”
  • Rechten: “Beschrijf de juridische implicaties van discriminatie op de arbeidsplaats.”
  • Economie: “Beschrijf de werking van de Europese Centrale Bank en hoe deze de economie beïnvloedt.”
  • Politieke wetenschappen: “Beschrijf de kenmerken van het neoliberalisme.”

Tip: je kunt ook een 3-minutenpaper gebruiken aan het einde van een les of college om anoniem het algemene kennisniveau van de studenten te evalueren. Of bijvoorbeeld te vragen welke begrippen nog onduidelijk zijn. Zie ook deze Mixed Classroom one-minute paper techniek.

De 3-minutenpaper kun je ook goed online uitvoeren via Zoom of Teams Meeting door bijvoorbeeld Mentimeter in te zetten.

Meer weten?

See also: Exit ticket, Mixed Classroom one-minute paper techniek

Gereedschappen: Mentimeter, Canvas Quizzes.

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven