Adviesrapport

Voor een adviesrapport onderzoeken studenten een specifiek onderwerp en doen ze op basis daarvan aanbevelingen aan een persoon of doelgroep. Op deze manier leren studenten om gegevens of informatie te analyseren en interpreteren, en hun bevindingen hierover helder te communiceren in de vorm van een advies. Ze leren een probleem te herkennen in de gegeven situatie of casus en hiervoor een oplossing aan te dragen. Het is hierbij belangrijk dat je als docent duidelijke richtlijnen en criteria geeft voor het rapport, zodat de studenten weten wat er van ze verwacht wordt en hoe ze worden beoordeeld. Begeleid ze tijdens het gehele proces, van onderwerpkeuze tot afronding, zodat je ze tijdig kan helpen bijsturen. 

Er zijn verschillende manieren om een adviesrapport als toetsvorm in te zetten, enkele voorbeelden:

  1. Een business case – de studenten schrijven een adviesrapport voor een bedrijf of organisatie, waarin ze de situatie analyseren en aanbevelingen doen voor verbetering.
  2. Een consultancy project – de studenten schrijven een adviesrapport voor een specifieke groep of persoon, zoals een gemeenteraad of een non-profit organisatie.
  3. Een beleidsvoorstel – de studenten schrijven een adviesrapport over een specifiek beleidsterrein, waarin ze analyseren en aanbevelingen doen voor verbetering.
  4. Een practicumopdracht – de studenten schrijven een adviesrapport als onderdeel van een practicumopdracht, waarin ze aanbevelingen doen voor verbetering van de organisatie waar ze hun practicum hebben verricht.

Meer weten?

Zie ook: Casusopdracht, Onderzoek, Projecten en Producten

VU Taxonomie?

Opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden
Geschreven communicatie

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan driehonderd
Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Groepsgewijs (2-4 pers)
Groepsgewijs (5-12 pers)
Scroll naar boven