360 graden feedback

360 graden feedback is een evaluatieproces waarbij feedback wordt verzameld van verschillende bronnen in een werk- of studiesetting, zoals van leidinggevenden, medewerkers, medestudenten of collega’s. Dit biedt een gedetailleerd beeld van de prestaties van een persoon vanuit verschillende perspectieven, en je kunt dit gebruiken om de kennis en vaardigheden (en de vooruitgang daarin) van je studenten te beoordelen.

360 graden feedback kun je inzetten voor je studenten om ze te helpen bij het verbeteren van hun sociale vaardigheden, communicatievaardigheden en professionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld, een opleiding kan een 360 graden feedbackproces gebruiken om studenten te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden in teamwerk en leiderschap. Enkele voorbeelden:

 • Een groepsproject waarbij elke groepsgenoot feedback geeft op de prestaties van andere groepsleden.
 • Een stage waarbij studenten feedback krijgen van hun begeleiders, collega’s en hun stagebedrijf.
 • Een opleiding waarbij studenten feedback krijgen van leerkrachten, begeleiders en andere studenten.

Om 360 graden feedback in te zettend als toetsvorm, kun je verschillende stappen doorlopen:

 1. Definieer het doel van het proces: waarom wil je 360 graden feedback gebruiken en welke gedrags- of prestatie-indicatoren wil je meten?
 2. Kies de deelnemers: wie geeft feedback en wie ontvangt het?
 3. Kies een instrument zoals online vragenlijsten, interviews of een groepsdiscussie.
 4. Train de deelnemers zodat ze weten hoe ze feedback moeten geven en ontvangen.
 5. Verzamel de feedback, het liefste anoniem om eerlijke en onbevooroordeelde feedback te krijgen.
 6. Analyseer de feedback en identificeer trends en knelpunten. Deze informatie kan helpen om doelgerichte verbeteringen aan te brengen.
 7. Communiceer de resultaten met de studenten en bespreek hoe ze de verbeteringen kunnen aanbrengen op basis van de verkregen feedback.
 8. Volg de verbeteringen op die zijn gemaakt naar aanleiding van de feedback en evalueer de studenten op hun ontwikkeling en resultaten.

Meer weten?

Zie ook: Onderzoek, Projecten en Producten, Productontwerp, Casusopdracht, Qualtrics VU informatie

VU Taxonomie?

Open geest
Interpersoonlijke vaardigheden
Reflexieve houding en verantwoordelijkheid
Verantwoordelijk voor studiesucces en carriƫre

Welke totale groepsgrootte?

Meer dan honderd
Tussen vijftig en honderd
Tot vijftig
Tot vijfentwintig

Welke activiteitsgroepsgrootte?

Individueel
Scroll naar boven